Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Czy dane o inflacji z USA oddalą perspektywy obniżek stóp Fed. Rząd przyjął program „Aktywny rodzic”.

Wiadomości zagraniczne

USA: Spodziewane spowolnienie inflacji konsumenckiej CPI w ujęciu miesięcznym w marcu.

 • Dziś poznamy kluczowe dla inwestorów w tym tygodniu dane o inflacji CPI w USA za marzec. Konsensus zakłada spowolnienie tempa wzrostu inflacji w ujęciu miesięcznym do 0,3%m/m z 0,4% w lutym, ale odbicie ogólnego wskaźnika CPI do 3,4%r/r w marcu z 3,2% w lutym. Zgodnie z konsensusem, spodziewamy się niewielkiego spadku inflacji bazowej do 3,7%r/r w marcu z 3,8% miesiąc wcześniej i spowolnienie wzrostu cen do 0,3%m/m w marcu z 0,4% w lutym. Głównymi czynnikami napędzającymi inflację w ostatnim czasie są ceny utrzymania mieszkania i ceny usług, kształtowanie tych kategorii może wpłynąć na ewentualne zaskoczenie w dzisiejszych danych.

USA: Bostic z Fed widzi tylko jedną obniżkę stóp procentowych w 2024. Dziś minutes Fed.

 • Prezes Fed z Atlanty R. Bostic powiedział wczoraj, że obecnie widzi przestrzeń do tylko jednej obniżki stóp procentowych Fed w tym roku, dopiero w 4kw24. Według niego, ewentualne obicie inflacji mogłoby opóźnić obniżki stóp Fed, w tym roku spodziewa się raczej powolnego tempa dezinflacji m.in. z uwagi na wysoki popyt na usługi. Zastrzegł jednak, że jest otwarty na zmianę zdania gdyby zmienił się obraz gospodarki. Bostic stwierdził, że do większej skali obniżek skłoniłoby go osłabienie rynku pracy. Wg Bostica ryzyka dla gospodarki są obecnie zrównoważone, a ostatni raport payrolls był zaskoczeniem w górę. Może skłonić Fed do rewizji prognoz wzrostu PKB w tym roku w górę.
 • Ostatni wykres kropkowy dot plot, odzwierciedlający oczekiwania członków FOMC wskazywał, że Komitet był podzielony w kwestii łagodzenia polityki pienieżnej w tym roku: 10 członków oczekiwało trzy lub więcej obniżek po 25pb, natomiast 9 członków spodziewało się dwóch lub mniejszej liczby obniżek.
 • Więcej światła na perspektywy obniżek stóp procentowych Fed może rzucić dzisiejsza publikacja protokołu z marcowego posiedzenia FOMC.

USA: Nieznaczne pogorszenie nastrojów w małych firmach w marcu.

 • Indeks optymizmu małych firm NFIB osłabił się do 88,5pkt. w marcu z 89,4pkt. miesiąc wcześniej, poniżej oczekiwań 89,9pkt. Wskaźnik utrzymuje się w trendzie spadkowym od połowy 2021, mniej wyraźnym od połowy 2022, z istotnymi wahaniami wokół 90pkt. Badanie obejmuje próbę 800 małych firm.

Wiadomości krajowe

NBP: Obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni – M. Kightley.

 • W ocenie wiceprezes Narodowego Banku Polskiego na dzień dzisiejszy stopy procentowe są na odpowiednim poziomie i obecnie trudno zobaczyć możliwość obniżki stóp w tym roku.

Premier: Złoty jest silny i stabilny względem walut obcych. Rząd przyjął program „Aktywny rodzic”.

 • Złoty jest stabilny i najsilniejszy od długiego czasu, ale nic nie wskazuje na to, żeby relacja złotego do innych walut podlegała jakimś gwałtownym przesunięciom czy turbulencjom – powiedział premier D. Tusk. Premier zapowiedział także, że na przełomie wiosny i lata dojdzie do rekonstrukcji rządu, a jej kształt będzie wyłącznie uzależniony od merytorycznej oceny ministra lub jego decyzji politycznej.
 • Tusk poinformował również, że rząd przyjął program „Aktywny rodzic”, w ramach którego każde dziecko do 35 miesiąca będzie mogło liczyć na pomoc państwa. Koszt programu oszacowano na PLN65mld w ciągu najbliższych 10 lat. Rodzic będzie mógł przeznaczyć środki na dowolny cen pod warunkiem aktywności zawodowej. Program przewiduje trzy rodzaje świadczeń, w tym dopłaty do opieki nad dziećmi w wieku 12-35 miesięcy w wysokości PLN1500. Program ma wejść w życie od 1 października.

Kearney: Polska wśród 25 najbardziej atrakcyjnych krajów dla inwestorów.

 • Polska została sklasyfikowana na 23 miejscu indeksu ogólnoświatowego oraz na 7 miejscu w indeksie rynków wchodzących wśród rynków, które w ciągu najbliższych trzech lat będą przyciągały najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wynika z rankingu FDI Confidence Index firmy Kearney.
 • Ranking przeprowadzany jest w oparciu o wyniki badania wśród kadry zarządzającej największych korporacji na świecie. W przypadku Polski ankietowani wysoko ocenili potencjał technologiczny i innowacyjny (17%), efektywność procesów prawnych i regulacyjnych (15%) oraz łatwość przenoszenia kapitału (14%). W ocenie 85% badanych, wzrost napięć geopolitycznych wpłynie na decyzje inwestycyjne, w wyniku czego niektóre firmy częściej będą decydowały się na nearshoring i/lub friendshoring.

MF: Ubytek CIT dla budżetu z tytułu wydłużenia wakacji kredytowych na 2024 to PLN625mln.

 • Wydłużenie wakacji kredytowych oznacza ubytek wpływów z CIT w 2024 na kwotę PLN625mln – poinformował wiceminister finansów J. Drop. Prezes Związku Banków Polskich (ZBP) T. Białek ocenił, że poprzednie wakacje kredytowe skutkowały ubytkiem CIT do budżetu państwa na poziomie PLN3mld.

NBP: Obniżenie progu wsparcia w FWK do 40% dochodów może ograniczyć podaż kredytów.

 • W ocenie Narodowego Banku Polskiego (NBP) obniżenie progu wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) do 40% obciążenia dochodów ratą kredytową może spowodować, że niektórzy kredytobiorcy od razu po udzieleniu kredytu mogliby wnioskować o pomoc z FWK, co mogłoby znacznie ograniczyć podaż kredytu przez banki. Podobną opinię przedstawił Europejski Bank Centralny (EBC).
 • Rząd pracuje obecnie nad zmianami w ustawie regulującej wsparcie dla kredytobiorców. W opinii do projektu NBP zwrócił uwagę, że próg 40% jest niespójny z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w szczególności rekomendacją S, która zaleca bankom stosowanie progu relacji kosztów obsługi zadłużenia do dochodu w wysokości 50%. W efekcie kredyt udzielony zgodnie z rekomendacjami nadzoru już w momencie udzielenia spełniałby kryterium wsparcia (na koszt banku) z tytułu złej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

GUS: Na koniec października 2023 pracę w Polsce wykonywało 1013tys. cudzoziemców.

 • Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę w końcu października wyniosła 1013tys. osób – poinformował GUS. W tej liczbie 395tys. osób realizowało umowy cywilnoprawne.
 • Cudzoziemcy stanowili 6,6% osób wykonujących pracę w Polsce. Największą grupą pracujących cudzoziemców byli Ukraińcy (698tys.).

Komentarz rynkowy

Nieudane próby wzrostu €/US$ i spadku €/PLN.

 • We wtorek kurs €/US$ próbował dotrzeć do 1,09, co jednak się nie udało. Para zakończyła dzień blisko otwarcia, tj. 1,0850. Inwestorzy prawdopodobnie czekają m.in. na dzisiejsze dane z USA (CPI). Kurs €/PLN przejściowo pogłębił natomiast spadek, ale ostatecznie para zamknęła się blisko otwarcia, na 4,2650.
 • Wczoraj obligacje na rynkach bazowych umocniły się. Niemiecka i amerykańska krzywa obniżyły się o około 5pb. Pomogły w tym m.in. nieco niższe ceny ropy naftowej. Długie SPW zakończyły wtorek 3pb mocniej, na krótkim końcu istotnych zmian nie było.

Wzrost €/US$, tymczasowa przerwa w umocnieniu złotego.

 • Dziś poznamy najprawdopodobniej najważniejsze w tym tygodniu dane, tj. inflację CPI z USA. Nie spodziewamy się zaskoczeń, ale każde odchylenie od konsensusu będzie kluczowe, gdyż rynek ciągle nie jest przekonany, kiedy Fed rozpocznie obniżki stóp. Techniczne wskaźniki sugerują miejsce na pewien wzrost pary, ale nie wyżej niż 1,10. Do zajmowania krótkoterminowych pozycji na dalsze osłabienie dolara zachęca m.in. brak pozytywnej reakcji US$ na payrolls w piątek.
 • Uważamy, że w 2kw24 €/US$ utrzyma się blisko 1,10, ale większe wybicie ponad ten poziom będzie trudne. Preferowana przez Fed miara inflacji bazowej jest bardzo bliska bazowej HICP, a stopy w USA o 100pb wyższe niż w strefie euro. Dlatego rynek powinien nadal zakładać, że cykl obniżek stóp w USA będzie mocniejszy niż EBC, a to historycznie zwykle kończyło się wzrostem €/US$. Ten scenariusz jest jednak w dużej mierze wyceniony, a Fed może nie zdecydować się na obniżkę już w czerwcu.
 • Wskaźniki techniczne sugerują, że na kilka dni para €/PLN przejdzie w trend boczny lub zanotuje lekką korektę wzrostową (choć będzie to raczej wymagać trendu na €/US$ na spadkowy). Krajowe fundamenty są sprzyjające. RPP utrzymała antyobniżkowe nastawienie, a inwestorzy liczą na wymianę środków z UE w tym miesiącu przynajmniej częściowo na rynku. Dlatego ma większe osłabienie złotego na razie nie widzimy miejsca.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4,20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 (chociaż już niewielką) i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Rynki bazowe długu w trendzie bocznym, zawężenie krajowych ASW.

 • W drugiej połowie tygodnia spodziewamy się prób dotarcia amerykańskiej 10latki do technicznego oporu 4,5%. Dużo będzie prawdopodobnie zależeć od dzisiejszych danych o CPI z USA. Nasz bazowy scenariusz zakłada wynik zgodny z oczekiwaniami, co nie zapowiada wyłamania ponad 4,5%. EBC (posiedzenie jutro) powinien natomiast przygotowywać rynki na obniżkę stóp w czerwcu, czego inwestorzy już się spodziewają. Dlatego na niemieckiej krzywej nie liczymy w tym tygodniu na duże zmiany.
 • Długie SPW powinny śledzić zachowanie rynków bazowych, co sugeruje przejście rentowności w trend boczny w tym tygodniu. Retoryka RPP nie zapowiada szybkich zmian stóp, więc stabilne powinny być również krótkie SPW. Powinno jednak dochodzić do stopniowego zawężenia asset swapów. Perspektywa napływów funduszy z UE w tym miesiącu powinna zachęcać inwestorów do zakupu papierów.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).