Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dziś decyzja EBC po danych o podwyższonej inflacji w USA. NBP obawia się reinflacji.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: dziś ostatnie posiedzenie EBC przed obniżką w czerwcu.

 • Spodziewamy się, że na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC nie zmieni stóp procentowych, ale komunikacja będzie sugerować obniżkę w czerwcu, pomimo wczorajszej negatywnej niespodzianki inflacyjnej w USA.
 • Kluczowa dla rynków będzie komunikacja, w dwóch aspektach. Po pierwsze potwierdzenie oczekiwanej obniżki w czerwcu, oraz drugim nt kolejnych decyzji po czerwcowej obniżce.
 • Prezes EBC C. Lagarde, po ostatnim posiedzeniu powiedziała, że w czerwcu Rada Zarządzająca będzie miała znacznie więcej danych do decyzji o złagodzeniu polityki pieniężnej. Wyhamowanie inflacji w strefie euro i słaba koniunktura uzasadniają wcześniejszą zmianę stóp procentowych EBC w tym roku niż ruch ze strony Fed.
 • Komunikacja nt kolejnych cięć, po czerwcowym, będzie prawdopodobnie ostrożniejsza. Jeżeli ECB odniesie się do wczorajszej wyższej inflacji z USA i zwróci uwagę, iż jest to powód do ostrożności, może to być powodem do osłabienia krzywej dochodowości w EUR. Dotychczas wzrost rentowności na krzywej eurowej był wolniejszy niż w USA, ze względy na słabszą gospodarkę i większe przekonanie o cięciach.
 • Prawdopodobieństwo obniżki stóp EBC na dzisiejszym posiedzeniu jest wyceniane z prawdopodobieństwem poniżej 5%, podczas gdy obniżka o 25pb w czerwcu - z prawdopodobieństwem 76%. We wtorek, przed danymi o inflacji CPI, obniżka w czerwcu było wyceniana z prawdopodobieństwem 86%. Wciąż rynek wycenia na ten roku trzy cięcia w Eurolandzie i dwa cięcia w USA.

USA: Podwyższona inflacja CPI w marcu oddala perspektywy obniżek stóp Fed.

 • Wczorajsze dane o inflacji konsumenckiej w USA w marcu zaskoczyły negatywnie. Indeks CPI wzrósł o 0,4%m/m i 3,5%r/r, powyżej konsensusu 0,3% i 3,4% oraz po 0,4% i 3,2% w lutym.
 • Również inflacja bazowa (CPI z wyłączeniem cen energii i żywności) wzrosła w takim samym tempie jak miesiąc wcześniej 0,4%m/m i 3,8%r/r, powyżej konsensusu 0,3% i 3,7%.
 • Choć kluczowy dla inwestorów odczyt inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym w przybliżeniu do części tysięcznych 0,359%m/m nie był odległy od zaokrąglenia do 0,3%, to jednak wciąż dwukrotnie wyższy niż średnia potrzebna do osiągnięcia celu inflacyjnego 2%. W ujęciu miesięcznym silnie wzrosły ceny usług transportowych (o 1,5%, ciągnięte przez 2,6% wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych i 1,7% wzrost cen utrzymania samochodu), usług medycznych (0,6%) czy utrzymania mieszkania (0,4%), lekko spadły ceny używanych i nowych samochodów i ceny rekreacji i biletów lotniczych.
 • Oczekiwania na ustąpienie podwyższonej presji inflacyjnej z początku roku nie zrealizowały się, co oddala perspektywy obniżek stóp procentowych Fed i prowadziło do przecen obligacji w USA i innych rynkach. O ile w poniedziałek instrumenty rynkowe wyceniały obniżkę stóp procentowych Fed o 25pb na posiedzeniu 12 czerwca z prawie 50% prawdopodobieństwem, o tyle dziś jest to niespełna 20%, a do końca roku wycenione są tylko dwie obniżki.
 • Rozpoczęcie cyklu obniżek będzie wymagało złagodzenia rynku pracy i wyhamowania inflacji, spodziewamy się, ze może nastąpić to dopiero latem, co – w naszej ocenie - umożliwi pierwszą obniżkę we wrześniu i nie więcej niż trzy w całym 2024.

USA: Minutes z marcowego posiedzenia FOMC sugeruje ostrożną politykę pieniężną w warunkach podwyższonej inflacji i dość szybkie spowolnienie tempa zacieśniania ilościowego QT.

 • Opublikowany wczoraj protokół z marcowego posiedzenia FOMC, na którym utrzymano stopy Fed bez zmian w przedziale 5,25%-5,50%, wskazuje na ostrożne podejście w polityce pieniężnej dopóki inflacja nie wyhamuje wystarczająco. Wczorajsze dane o inflacji CPI potwierdziły te obawy członków Komitetu.
 • Podczas marcowego posiedzenia, członkowie FOMC zwracali uwagę na niepewność dotyczącą inflacji i obawy co do perspektyw jej trwałego spadku do celu 2%. Na niepewność wpływają m.in. zawirowania geopolityczne i rosnące ceny energii na rynnach światowych. Nie wszyscy członkowie Komitetu podzielali pogląd Prezesa Fed J. Powella o podbiciu inflacji na początku br. przez czynniki sezonowe.
 • Podczas posiedzenia dyskutowano możliwość zmniejszenia tępa ograniczania wielkości bilansu Fed, który od czasu rozpoczęcia programu QT i comiesięcznego wycofywania zaangażowania Fed średnio o US$95mld w obligacjach skarbowych i papierach hipotecznych zmniejszył się o około US$1,5bln. Póki co, FOMC nie podjął decyzji w tej sprawie, ale protokół stwierdził, że tempo QT zostanie zmniejszone o około połowę i proces ten powinien rozpocząć się dość szybko.

Kanada: Stopy procentowe bez zmian, ale obniżka w czerwcu jest możliwa.

 • Na wczorajszym posiedzeniu Bank Kanady (BoC) nie zmienił stóp procentowych (stopa O/N wynosi 5,0%), ale retoryka została złagodzona i sugeruje możliwość obniżki w czerwcu. BoC wskazał na złagodzenie rynku pracy (wzrost bezrobocia i wyhamowanie wzrostu płac) i prognozowane spowolnienie inflacji poniżej 2,5% w 2poł24 i osiągniecie 2% celu inflacyjnego w 2025.

Chiny: Inflacja CPI mocno wyhamowała w marcu. Fitch obniżył perspektywy chińskiego ratingu na negatywne.

 • Inflacja CPI zwolniła do 0,1%r/r, wyraźnie poniżej konsensusu 0,4%, po wzroście o 0,7% miesiąc wcześniej. Głównym źródłem pozytywnej niespodzianki inflacyjnej był głębokie spadki cen w kategoriach nieżywnościowych, szczególnie w transporcie, urządzeniach komunikacyjnych i sprzęcie AGD.
 • Niższa presja na ceny konsumpcyjne wynika częściowo z wciąż istotnego spadku cen producenta PPI (o 2,8%r/r po -2,7% w lutym), co jest pozytywnym sygnałem dla cen towarów (podlegających wymianie handlowej) na rynkach bazowych. Są jednak obawy, że niska inflacja z Chin może oznaczać słabość popytu wewnętrznego w tym kraju, a to właśnie ten element miał być filarem ożywienia.
 • Wczoraj Fitch obniżył perspektywę chińskiego ratingu ze stabilnej do negatywnej, przy utrzymaniu ratingu na poziomie A+. Na podobny ruch w grudniu zdecydowała się agencja Moody’s. W obu przypadkach, źródłem zaniepokojenia jest wysokie zadłużenie sektora publicznego, w szczególności na poziomie samorządowym. Według lokalnych danych, łączny dług publiczny wzrósł do 111,8%PKB pod koniec 2023 roku z 77,2%PKB pod koniec 2019. Zadłużenie publiczne na poziomie lokalnym silnie wzrosło w okresie pandemii Covid-19, pod koniec 2023 stanowiło ponad połowę łącznego długu publicznego Chin. Przy osłabieniu wzrostu PKB, samorządy mają ograniczone możliwości poprawy sytuacji finansowej przez wzrost podatków, a dodatkowo zmniejszyły się możliwości pozyskiwania dochodów ze sprzedaży gruntów, z którego korzystały w dużym stopniu w ostatnich latach.

Dziś inflacja producencka PPI z USA i wystąpienia przedstawicieli Fed.

 • Dziś poznamy dane o inflacji producenckiej PPI w USA za marzec (nasza prognoza 0,4%m/m i 2,3%r/r po 0,6% i 1,6% w lutym). Zaplanowane są również wystąpienia przedstawicieli Fed (Williams, Bostic).

Wiadomości krajowe

RPP ma obawy co do trwałość utrzymania się inflacji w celu – H. Wnorowski.

 • Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ma obawy co do trwałości utrzymania się inflacji w celu i dlatego nie zmieniła w kwietniu stóp procentowych – powiedział członek Rady H. Wnorowski. Dwa główne zagrożenia wewnętrzne dla inflacji to zdaniem Wnorowskiego przywrócenie VAT na żywność od kwietnia i odmrażanie cen energii od lipca. Zagrożeniem sią także w ocenie Wnorowskiego ceny ropy naftowej. Jego zdaniem, w 2024 mogą jednak pojawić się warunki co najmniej do dyskusji o obniżkach stóp.
 • W naszej ocenie kwestie fiskalne i administracyjne nie mają większego znaczenia dla profilu ścieżki inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Kluczowym zagrożeniem i jednocześnie czynnikiem, na który polityka pieniężna ma wpływ, jest podwyższona inflacja bazowa, w tym wysoki wzrost cen usług.

MKiŚ chce umożliwić obniżki taryf prądu.

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zaproponuje mechanizm zmieniający podstawy naliczania taryf prądu, tak aby można je było obniżyć – poinformowała minister P. Hennig-Kloska. Ponadto resort zaproponuje nową cenę maksymalną oraz bon energetyczny dla ok. 3,5mln osób.

NBP usatysfakcjonowany poziomem oczekiwań inflacyjnych.

 • W ocenie wiceprezes M. Kightley oczekiwania inflacyjne unormowały się i kształtują się obecnie na bardzo dobrym poziomie. Wiceprezes poinformowała, że w 2023 Narodowy Bank Polski (NBP) zwiększył rezerwy w złocie do ok. 13%, a  w 2024 planuje zwiększyć rezerwy złota do 20%.

CBOS: Poprawa ocen kondycji finansowej Polaków.

 • Jedna trzecia badanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej deklaruje, że żyje dobrze, albo bardzo dobrze, czyli wystarcza jej na wiele bez specjalnego oszczędzania. Jednocześnie 15% badanych deklaruje, że żyje raczej biednie. Odsetek osób, którym żyje się lepiej zwiększył się w ciągu roku z 27% do 33%, a odsetek żyjących materialnie gorzej zmalał z 18% do 15%. Tak wysoki odsetek osób deklarujących dostatnie życie mieliśmy ostatni raz w 2019, czyli przed pandemią.

MF sprzedało 5 serii obligacji za PLN7mld.

 • Na wczorajszym przetargu Ministerstwo Finansów sprzedało 5 serii obligacji za PLN7,6mld przy popycie PLN9,8mld. Resort oferował papiery za PLN5-7mld.

Komentarz rynkowy

Kolejna niespodzianka inflacyjna z USA.

 • Wbrew oczekiwaniom części rynku inflacja CPI w USA w marcu inflacja bazowa ponownie wzrosła 0,4%m/m, trzeci miesiąc z rzędu w tym tempie, co oznacza większe miesięczne zmiany niż w 2poł23. Znacząco przesunęło to wyceny ścieżki stóp Fed na ten rok – zniknęła jedna obniżka. Efektem był skokowy wzrost krzywej Treasuries o 20pb, podczas gdy krzywa niemiecka wzrosła tylko o 8pb. Kurs €/US$ spadł natomiast z 1,0850 do 1,0750.
 • W ślad za ruchem na rynkach bazowych osłabiły się długie SPW (10pb w przypadku 10latki). €/PLN zareagował na wydarzenia w USA bardzo słabo. W ciągu dnia para kolejny raz dotarła do 4,2550, ale dzień znów zakończyła na poziomie otwarcia (4,2650).

Możliwe, że €/US$ pogłębi spadek po posiedzeniu EBC.

 • Kurs €/US$ znów jest blisko lokalnych poziomów wsparcia (wyznaczanych przez dołek z początku kwietnia w okolicach 1,07). Dlatego chociaż nie wykluczamy, że para może pogłębić spadki pod koniec tygodnia (m.in. za sprawą prawdopodobnie dość łagodnego przekazu z EBC), to ruch nie powinien być już duży (tj. nie dalej jak do 1,07).
 • Nadal jednak uważamy, że pod koniec 2kw24 lub w 3kw24 para €/US$ wróci bliżej 1,10. Preferowana przez Fed miara inflacji bazowej jest bardzo bliska bazowej HICP, a stopy w USA o 100pb wyższe niż w strefie euro. Dlatego rynek powinien nadal zakładać, że cykl obniżek stóp w USA będzie mocniejszy niż EBC, a to historycznie zwykle kończyło się wzrostem €/US$.
 • Spodziewamy się, że kurs €/PLN na kilka dni pozostanie w trendzie bocznym. Przemawiają za tym zarówno wskaźniki techniczne, jak i niższy €/US$. Krajowe fundamenty są jednak sprzyjające - RPP utrzymała antyobniżkowe nastawienie, a inwestorzy liczą na wymianę środków z UE w tym miesiącu przynajmniej częściowo na rynku. Dlatego w horyzoncie tygodnia-dwóch liczymy na powrót złotego do umocnienia.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4,20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, czekają ja kolejne transfery środków z UE. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 (chociaż już niewielką) i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Możliwy dalszy wzrost spreadu między Treasuries a Bundem po EBC.

 • Na przełomie tygodnia liczymy na dalszy wzrost spreadu między krzywą amerykańską i niemiecką. Niespodzianka inflacyjna z USA znacząco zmniejsza szanse na więcej niż 2 obniżki Fed w tym roku. EBC podczas dzisiejszego posiedzenia powinien natomiast przygotowywać rynki na obniżkę stóp w czerwcu. Duże rozszerzenie spreadu między krzywymi mieliśmy już wczoraj, w kolejnych dniach sytuacja powinna się nieco uspokoić.
 • Długie SPW powinny nadal podążać za rynkami bazowymi na przełomie tygodnia. Po EBC nie wykluczamy lekkiego umocnienia w tym segmencie, pod warunkiem, że ECB nie będzie nawiązywał do uporczywości inflacji w USA. Na krótkim końcu najprawdopodobniej nadal bez zmian. W tym tygodniu poznamy jedynie dane o krajowym bilansie płatniczym, który na SPW nie oddziałuje. Dominującym trendem na rynku powinien być również spadek złotowych asset swapów. Perspektywa napływów funduszy z UE powinna zachęcać inwestorów do zakupu papierów w oczekiwaniu na dalszy wzrost nadpłynności w krajowym sektorze bankowym.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).