Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: EBC sygnalizuje niemal pewną pierwszą obniżkę w czerwcu, ostrożnie o kolejnych.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: EBC nie zmienił stóp procentowych, ale zmierza do obniżki w czerwcu.

 • Zgodnie z oczekiwaniami analityków, Rada Prezesów EBC nie zmieniła wczoraj stóp procentowych (refinansowa 4,5%, depozytowa 4,0%). Komunikat po posiedzeniu oraz wystąpienie Prezes EBC C. Lagarde wskazują jednak na prawdopodobną obniżkę w czerwcu. Jest to odzwierciedlone w wycenach rynkowych obniżki o 25pb z 84% prawdopodobieństwem na następnym posiedzeniu 6 czerwca.
 • W komunikacie Rada Prezesów napisała, że jest zdeterminowana do przywrócenia inflacji do celu 2% i utrzyma wystarczająco restrykcyjne nastawienie tak długo, jak będzie to konieczne. Dodała jednak, że gdyby perspektywy inflacji, dynamika inflacji bazowej i siła transmisji polityki pieniężnej wzmocniły przekonanie Rady, że inflacja trwale zmierza do celu, wówczas należy złagodzić politykę pieniężną. To istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi komunikatami i choć Rada nie zobowiązała się do obniżki na następnym posiedzeniu, to zdanie to otwiera drzwi do takiego ruchu.
 • Podczas konferencji, prezes Lagarde powiedziała, ze znaczna większość członków Rady była za wstrzymaniem się z decyzjami odnośnie stóp procentowych do czerwca. Powiedziała, że EBC nie będzie czekał z obniżkami, aż wszystkie kategorie inflacji będą zbieżne z celem 2%, nieuchronne jest, że niektóre kategorie będą poniżej, a inne powyżej, gdy EBC zacznie obniżać stopy. Wspomniała m.in. o podwyższonej inflacji w usługach, ale także o ryzykach dla wzrostu gospodarczego, skierowanych w dół. Koniunktura w strefie euro w 1kw24 była słaba, szczególnie w przemyśle, ale badania ankietowe wskazują na poprawę w trakcie roku.
 • W czerwcu, Rada będzie dysponowała odpowiednim zasobem danych do decyzji. Podkreśliła, że decyzje EBC zależą od danych, a nie decyzji Fed i wskazała na różny charakter inflacji w strefie euro i USA. Wyraziła przekonanie, że inflacja w strefie euro będzie fluktuować w najbliższym czasie wokół obecnych poziomów, ale w połowie 2025 będzie w celu.
 • W komunikacie, ani podczas konferencji nie pojawiły się przesłanki, że obniżki mogą następować na kolejnych posiedzeniach. Dotychczasowa retoryka Rady Prezesów sugeruje ostrożne łagodzenie polityki pieniężnej, prawdopodobnie po 25pb na kwartał. Dlatego zakładamy, że EBC rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w czerwcu, a  w całym roku obniży stopy łącznie o 75pb.

USA: Dane tygodniowe o rynku pracy i inflacja producencka PPI w marcu bez zaskoczeń.

 • Dane tygodniowe o zasiłkach dla bezrobotnych (jobless claims) nie przyniosły zmiany dotychczasowego trendu na rynku pracy. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 211tys., poniżej konsensusu 215tys. i 222tys. w poprzednim tygodniu. Istotnie wyższa była jednak liczba kontynuujących pobieranie zasiłku (1,817mln) w porównaniu z 1,789mln tydzień wcześniej i 1,800mln według konsensusu.
 • Po negatywnej niespodziance w danych o inflacji CPI, marcowy odczyt inflacji producenckiej PPI (0,2%m/m i 2,1%r/r) był poniżej konsensusu odpowiednio 0,3% i 2,2%, oraz 0,6% i 1,6% w lutym. Wyraźne spowolnienie inflacji w ujęciu miesięcznym (do 0,2%m/m w marcu z 0,6% w lutym) wynikało ze spadku cen energii (kategoria ta odbiła w lutym bo 4 miesiącach spadku z rzędu) oraz niżej dynamiki cen towarów. Wzrosty cen żywności i usług były podobne jak miesiąc wcześniej.
 • Indeks PPI po wyłączeniu cen żywności i energii wzrósł o 0,2%m/m i 2,4%r/r, zgodnie z konsensusem, po 0,3% i 2,1% miesiąc wcześniej. Dane o PPI nieco obniżyły oczekiwania odnośnie marcowego odczytu core PCE, ale wciąż nie przesłoniły wysokiej bazowej CPI.

USA: Ostrożne komentarze członków FOMC.

 • Po negatywnej niespodziance w inflacji CPI, członkowie FOMC, Prezes Fed z Nowego Jorku J. Williams przyznał, że ścieżka dezinflacji może być wyboista. W jego ocenie Fed zrobił olbrzymi postęp w realizacji swojego podwójnego mandatu, a odchodzenie od restrykcyjnej polityki pieniężnej powinno być stopniowe i powinno rozpocząć się w bardzo krótkim terminie.
 • Szef Fed z Richmond T. Barkin powiedział, że ostatnie dane nie zwiększyły przekonania, że dezinflacja rozlewa się na całą gospodarkę, szczególnie na ceny usług. Według niego Fed powinien wykazać się cierpliwością przy podejmowaniu decyzji o obniżce stóp procentowych. Przypomniał, że jesteśmy w środowisku inflacji powyżej celu Fed.
 • Natomiast prezes Fed z Bostonu M. Collins stwierdziła, że dane możliwe, że potrzeba więcej czasu, aby rozpocząć łagodzenie polityki Fed i jego skala w tym roku będzie mniejsza niż wcześniej zakładano.

Wiadomości krajowe

Bilans płatniczy nadal z nadwyżką w lutym.

 • Dziś o 14:00 NBP opublikuje lutowe dane o bilansie płatniczym. Prognozujemy, że saldo obrotów bieżących odnotowało nadwyżkę w wysokości €797mln, wobec €1467mln w lutym 2023. W efekcie dwunastomiesięczna nadwyżka w obrotach bieżących wyniosła 1,3% PKB, wobec 1,4% PKB po styczniu. Niższa nadwyżka w lutym to w głównej mierze konsekwencja głębszego deficytu rachunku dochodów, m.in. z uwagi na mniejszą skalę napływu funduszy z UE na początku tego roku. Polska nadal nie otrzymuje funduszy strukturalnych z perspektywy finansowej 2021-27, bo jesteśmy w okresie przejściowym między jednym a drugim budżetem unijnym. Z kolei realizacja budżetu na lata 2014-20 zakończyła się (trwają ostatnie rozliczenia).
 • Prognozujemy, że luty był miesiącem, kiedy odnotujemy dodatnie tempa wzrostu eksportu i importu (w €) w ujęciu rocznym. Według naszych prognoz eksport wzrósł w lutym o 2,1%r/r, a import o 2,2%r/r, po spadkach o odpowiednio 4,3% i 3,5%.

MKiŚ: Nowa tarcza energetyczna będzie obejmowała 2poł24 i 1poł25.

 • Nowy projekt ograniczający wzrost cen energii będzie obejmował 2poł24 i 1poł25 – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska U. Zielińska. Nowa ustawa przewiduje 4 mechanizmy. Możliwość rekalkulacji taryf energii i gazu w połowie roku w celu ich obniżenia. Dodatkowo wprowadza maksymalną dla cen oraz bon energetyczny w wysokości PLN300-600 dla ok. 3,5mln osób.

MFPR: W 2024 Polska będzie wnioskowała o środki z KPO na kwotę €22mld.

 • Polska zamierza zawnioskować w tym roku o środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w wysokości ok. €22mld - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej J. Protas. Dodał, że dotychczas uruchomiono 29 inwestycji, czyli ok. 30% KPO.

Dąbrowski z RPP: stopy prawdopodobnie bez zmian do końca 2024.

 • Zdaniem I. Dąbrowskiego z RPP utrzymanie stóp procentowych NBP bez zmian do końca roku jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Dąbrowski zaznaczył, że marcowy odczyt inflacji był dla niego lekko zaskakujący, ale nie zmienił jego opinii co do ścieżki inflacji i stóp.
 • Wicedyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP W. Grostal ocenił, że oczekiwania inflacyjne w Polsce nie są odkotwiczone, nie generują ryzyk inflacyjnych.
 • W ostatnich tygodniach wypowiadała się duża część członków RPP, generalnie potwierdzając scenariusz braku zmian stóp w tym roku. Również naszym zdaniem jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost inflacji w dalszej części roku z uwagi na znoszenie tarcz antyinflacyjnych i ekspansywną politykę fiskalną.

Bank Światowy podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski.

 • Bank Światowy zrewidował prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2024 do 3,0% z oczekiwanych poprzednio 2,6%, głównie z uwagi na odbicie konsumpcji prywatnej, którą wspierają spadająca inflacja, wzrost płac realnych, napięty rynek pracy, oraz wzrost świadczeń i transferów socjalnych. Prognoza wzrostu gospodarczego na 2025 pozostała bez zmian na poziomie 3,4%. Bank oczekuje, że w przyszłym roku wzrost PKB dodatkowo wzmocni wzrost inwestycji, napędzany przez reformy strukturalne i napływ funduszy unijnych.
 • Zaktualizowany scenariusz Banku Światowego jest zbliżony naszych oczekiwań, zarówno w zakresie tempa wzrostu (oczekujemy 3% wzrostu PKB w 2024 i 3,5% w 2025), jak i głównych jego źródeł w najbliższych dwóch latach.

Komentarz rynkowy

Spokojna reakcja rynków na EBC. Długie SPW nadal pod presją.

 • Rynki przyjęły decyzję i komunikat EBC raczej spokojnie. Przekaz z Rady Prezesów sugeruje to czego większość inwestorów się spodziewała – w czerwcu EBC najprawdopodobniej rozpocznie obniżki stóp. Para €/US$ kontynuowała spadek z 1,0750 do 1,0720. Kurs €/PLN po raz kolejny próbował wyłamania poniżej 4,2550, ale znów się to nie udało. Dziś rano para waha się przy 4,2640.
 • Posiedzenie EBC nie wiele zmieniło również na amerykańskim i niemieckim rynku długu. Na obu rynkach papiery zakończyły handel praktycznie bez zmian. Mimo tego presja na długi koniec SPW utrzymała się. Dochodowości 10latki wzrosły o kolejne 6pb. Na krótkim końcu bez istotnych zmian.

€/US$ na razie w trendzie bocznym. Kolejne próby spadku €/PLN.

 • Na przełomie tygodnia para €/US$ powinna utrzymać się blisko lokalnego wsparcia na 1,07 (wyznaczane przez dołek z początku kwietnia). Najważniejsze wydarzenia tygodnia są już za nami i nie zapowiada się, aby inwestorzy mieli szybko zmienić oczekiwania co do kolejnych posunięć Fed i EBC.
 • Nadal jednak uważamy, że pod koniec 2kw24 lub w 3kw24 para €/US$ wróci bliżej 1,10. W roku gdy Fed obniża stopy procentowe dolar zwykle traci. Chociaż w ostatnich tygodniach wyraźnie spadły oczekiwania na obniżki stóp Fed w tym roku, to wsparło to dolara nieznacznie. Co więcej, preferowana przez Fed miara inflacji bazowej jest bardzo bliska bazowej HICP, a stopy w USA o 100pb wyższe niż w strefie euro. Co nadal sugeruje, że łączna skala cięż Fed w tym cyklu może być większa niż w przypadku EBC.
 • W najbliższych dniach również kurs €/PLN powinien utrzymać się w trendzie bocznym. Wskaźniki techniczne wskazują na przerwę w trendzie spadkowym, podobnie niższy €/US$. Krajowe fundamenty są jednak sprzyjające - RPP utrzymała antyobniżkowe nastawienie, a inwestorzy liczą na wymianę środków z UE w tym miesiącu przynajmniej częściowo na rynku. Dlatego w horyzoncie tygodnia-dwóch liczymy na powrót złotego do umocnienia.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4,20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, czekają ja kolejne transfery środków z UE. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 (chociaż już niewielką) i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Uspokojenie na rynkach długu. Długie SPW mogą lekko zyskać.

 • Na przełomie tygodnia sytuacja na rynkach obligacji powinna się uspokoić. Najważniejsze wydarzenia tygodnia są bowiem za nami. Na spadki dochodowości na razie nie liczymy bo znów rosną ceny ropy naftowej. Nie można wykluczyć jednak lekkiego wzrostu spreadu między krzywą amerykańską i niemiecką. Niespodzianka inflacyjna z USA znacząco zmniejsza szanse na więcej niż 2 obniżki Fed w tym roku, a EBC sugeruje obniżkę stóp w czerwcu.
 • Rentowności długich SPW są już dość atrakcyjne. Dlatego o ile dojdzie do uspokojenia sytuacji na rynkach bazowych, to prawdopodobna jest korekta / spadki rentowności po ostatnich dwóch dniach ich wzrostów w tym segmencie. Na krótkim końcu najprawdopodobniej nadal bez zmian. Dziś poznamy jedynie dane o krajowym bilansie płatniczym, który na SPW nie oddziałuje. Dominującym trendem na rynku powinien być również spadek złotowych asset swapów. Perspektywa napływów funduszy z UE powinna zachęcać inwestorów do zakupu papierów w oczekiwaniu na dalszy wzrost nadpłynności w krajowym sektorze bankowym.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).