Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Beżowa Księga Fed sugeruje podwyższoną inflację w kwietniu. Wzrost cen prądu (i inflacji) w 2poł24 powinien być umiarkowany.

Wiadomości zagraniczne

Fed: Głosy studzące oczekiwania na rychłe obniżki stóp procentowych. Beżowa Księga Fed wspiera to podejście.

 • Prezes Fed z Cleveland L. Mester, która jest członkiem głosującym FOMC do końca czerwca, powiedziała, że postęp w ograniczaniu inflacji mógł wyhamować i potrzeba więcej danych o obrazie inflacji. Powodem do niepokoju są silnie rosnące ceny usług, m.in. koszty utrzymania mieszkania i koszty ubezpieczeń. Polityka pieniężna obecnie jest obecnie wystarczająco restrykcyjna i Fed nie powinien się spieszyć z obniżkami. Na początku miesiąca Mester mówiła, że widzi 3 obniżki w tym roku. Ostatnie dane o inflacji oznaczają, że na obniżki trzeba będzie poczekać dłużej.
 • W podobnym tonie wypowiedziała się M. Bowman.
 • Opublikowana wczoraj Beżowa Księga Fed wskazuje na od ostatniej publikacji w marcu gospodarka przyśpiesza (10 z 12 banków regionalnych Fed na to wskazuje, a pozostałe 2 wskazują na brak zmian w aktywności gospodarczej), ale notowany jest mały postęp w obniżaniu inflacji. Według raportu Fed, konsumenci zwiększają wydatki, ale ze względu na wysokie ceny są bardziej selektywni w tym co kupują. Firmy są ostrożnie optymistyczne odnośnie krótkoterminowych perspektyw wzrostu w tym roku. Branże usługowe w stanie Nowy Jork skorzystały na ożywieniu popytu poza sezonem związanego z obserwacją zaćmienia słońca.
 • Ataki na statki na Morzu Czerwonym i zniszczenie mostu w Baltimore wpłynęło na opóźnienia w dostawach, ale nie przełożyło się istotnie na wzrost inflacji. Podwyżki cen pozostały skromne, mniej więcej w takim samym tempie jak w ostatnim raporcie. Najmocniej rosną koszty ubezpieczeń.
 • Jeśli chodzi o rynek pracy, to raport Fed potwierdza wzrost liczby pracujących, ale wciąż utrzymują się niedobory wykwalifikowanych pracowników, w szczególności w przetwórstwie przemysłowym i opiece medycznej. Płace rosną jednak w umiarkowanym tempie, zbliżonym do długoterminowej średniej około 4%r/r.

Strefa euro i Wielka Brytania: Kontynuacja stopniowej dezinflacji w marcu.

 • Zgodnie z finalnym odczytem inflacja konsumencka HICP w strefie euro spadła w marcu do 2,4%r/r (potwierdzony odczyt flash) z 2,6% w lutym. Wynikało to w dużej mierze z wysokiej bazy odniesienia. W ujęciu miesięcznym wzrost cen utrzymał się w marcu na poziomie 0,8%m/m.
 • Inflacja konsumencka CPI spadła również w Wielkiej Brytanii (3,2%r/r w marcu z 3,4% w lutym), choć nieco mniej niż zakładał konsensus (3,1%). Wynikało to ze wzrostu 0,6%m/m, podobnie jak w lutym. Inflacja bazowa zwolniła do 4,2%r/r w marcu z 4,5% w lutym, konsensus 4,1%.
 • Marcowe dane o inflacji potwierdzają pozytywne trendy w Europie na początku roku. Mogą one ulec pewnemu zakłóceniu w kwietniu w związku z eskalacją napięć na linii Iran-Izrael i zwyżką cen ropy naftowej. Nie powinny one jednak zatrzymać oczekiwanych obniżek stóp EBC w czerwcu i Banku Anglii w lecie br.

EBC/Bundesbank: Obniżka w czerwcu prawdopodobna, jeśli nowa projekcja na to pozwoli.

 • Prezes Bundesbanku J. Nagel powiedział, że rośnie prawdopodobieństwo obniżki stóp w czerwcu. Spodziewa się, że w nowych prognozach w czerwcu członkowie Rady Prezesów zobaczą potwierdzenie, że inflacja spada i osiągnie cel 2% w 2025.
 • Instrumenty rynkowe wyceniają obniżkę 6 czerwca o 25pb z prawdopodobieństwem 91%, a do końca roku łącznie 3 obniżki.

Dziś dane z rynku pracy i wystąpienia przedstawicieli Fed i EBC.

 • Dziś poznamy dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA w marcu (nasza prognoza 4,05mln w ujęciu rocznym, konsensus 4,09mln, poprzednio 4,38mln). Zaplanowane są również wystąpienia przedstawicieli Fed i EBC (Williams, Bowman, Bostic, Conteno).

Wiadomości krajowe

RPP: Plany rządu w sprawie cen energii zwiększają prawdopodobieństwo cięcia stóp w 2024 – H. Wnorowski.

 • Przedstawione przez rząd plany dotyczące niepełnego odmrożenia cen energii w 2poł24 zwiększają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w 2024 – uważa H. Wnorowski z Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem Wnorowskiego, Rada mogłaby zacząć dyskusję o obniżkach stóp po zapoznaniu się z lipcową projekcją makroekonomiczną, ale trudno wskazać moment dla takiej decyzji.

Mrożenie cen prądu ma kosztować budżet PLN4,2mld.

 • Maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości PLN500/MWh będzie dotyczyć wszystkich gospodarstw domowych, natomiast zostaną zniesione obecnie stosowane limity zużycia energii – poinformowała minister klimatu i środowiska P. Hennig-Kloska. Koszty wdrożenia bonu energetycznego i rekompensat dla dystrybutorów są szacowane na ok. PLN4,2mld.

MFW prognozuje, że deficyt sektora general government pozostanie powyżej 4% PKB.

 • Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2024 wyniesie 5,5% PKB i do 2029 utrzyma się powyżej 4% PKB – wynika z najnowszego raportu Fiscal Report Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

MF: Wakacje kredytowe tylko do końca 2024.

 • Ministerstwo Finansów nie przewiduje przedłużania wakacji kredytowych poza 2024, a wspieranie kredytobiorców w trudnej sytuacji w całości ma przejąć Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – powiedział wiceminister finansów J. Drop.

MF sprzedało obligacje za PLN5,1mld na aukcji zamiany.

 • Na wczorajszej aukcji zamiany MF sprzedało 6 serii obligacji za PLN5,1mld, odkupując 4 serie za PLN4,8mld.

Komentarz rynkowy

Uspokojenie na złotym po nerwowym początku tygodnia i umocnienie obligacji.

 • Po nerwowym początku tygodnia i silnym osłabieniu złotego (to prawdopodobnie była kolejna fala domykania długich pozycji na PLN, otwieranych jeszcze w 2023 w okolicach wyborów), wczoraj doszło do korekty. Para €/PLN cofnęła się z 4,37 do 4,34. Nadal jednak do poziomów z otwarcia w piątek (4,26) jeszcze daleko. Wczoraj złotemu pomógł m.in. wzrost €/US$ (z 1,0630 do 1,0670).
 • Na bazowych rynkach długu doszło natomiast do spadków rentowności, przede wszystkim w USA. Treasuries zyskały 6-8pb, krzywa niemiecka przesunęła się w dół o około połowę tego. W ślad za tym zyskały również SPW. Krajowy dług zyskał 4-7pb, najwięcej na długim końcu.

Możliwy dalszy lekki wzrost €/US$, złoty może stopniowo zyskiwać.

 • Zachowanie €/US$ na przełomie tygodnia powinny zdeterminować sygnały techniczne. Komentarze z FOMC (w tym szczególnie J. Powell’a) były bowiem zgodne z rynkowym konsensusem, co do polityki Fed na ten rok. Analiza techniczna sugeruje dalszą korektę/wzrost pary po silnym spadku od danych o inflacji CPI z USA. Kurs powinien dotrzeć dość szybko do oporu na 1,07, ale na dużo większy ruch się nie zapowiada. ECB zadeklarował bowiem rozpoczęcie cięć w czerwcu oraz wysłał sygnał, że będzie prowadził politykę niezależnie od Fed. Nie można również wykluczyć ponownego wzrostu napięć geopolitycznych (np. kontratak Izraela na Iran), co wspierałoby dolara.
 • Dotychczasowe fale domykania pozycji na spadek €/PLN pokazują, że takie ruchy są silne, ale nie trwają długo. Trudno powiedzieć, czy aktualna już się skończyła, ale jest to prawdopodobne. Po takich zmianach, z reguły silna była późniejsza aprecjacja złotego. To tym bardziej prawdopodobne, że rynek raczej nadinterpretował zapowiedzi rządu o niewymienianiu środków z UE na PLN, biorąc np. pod uwagę, że środki ze Wspólnej Polityki Rolnej muszą być wymienione na złote. Dlatego spodziewamy się, że zmienność €/PLN na razie prawdopodobnie pozostanie podwyższona, ale para powinna wrócić do 4,30 dość szybko, nawet w ciągu tygodnia.

SPW mogą kontynuować umocnienie.

 • Choć najważniejsze wydarzenia tego tygodnia są już prawdopodobnie za nami, to nerwowość na rynkach długu się utrzymuje. Rozkład ryzyk sugeruje, że wczorajsze spadki rentowności raczej się nie utrzymają, przynajmniej w przypadku Treasuries. Ostatnie komentarze z FOMC potwierdziły, że na obniżki Fed trzeba poczekać. Z kolei przedstawiciele EBC powinni potwierdzić wcześniejsze zapowiedzi rozpoczęcia obniżek w strefie euro od czerwca. Widzimy więc zatem ryzyko ponownego wzrostu spreadu między krzywą amerykańską i niemiecką.
 • Uważamy, że zachowanie SPW na przełomie tygodnia, szczególnie długiego końca, pozostanie powiązane przede wszystkim z ogólnym sentymentem wobec Polski. Fale pozbywania się krajowych aktywów w tym roku były na ogół krótkie i obecna mogła się już zakończyć. Aktualne poziomy rentowności SPW wydają się atrakcyjne (w kwietniu 10latka osłabiła się 30pb, Bund mniej niż połowę tego), szczególnie w powiązaniu ze słabym złotym. Sugeruje to większe szanse na dalsze spadki rentowności SPW niż wzrosty na przełomie tygodnia.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).