Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Wreszcie słabsze dane z rynku pracy w USA. RPP utrzyma stopy i jastrzębie nastawienie.

  • Rynki wydają się obecnie niepewne co do perspektywy dla tegorocznych posunięć Fed. Po serii zaskakująco mocnych danych z USA, część instytucji zaczęła wręcz spekulować, że kolejnym ruchem FOMC może być podwyżka stóp. Komentarz po zeszłotygodniowym posiedzeniu FOMC był jednak ostrożny i wskazujący raczej na perspektywę obniżek w dalszej części roku. Wzmocniło go rozczarowanie payrolls w piątek. W efekcie rynek znów wycenia pełną obniżkę stóp Fed we wrześniu i szanse na jeszcze jedną w dalszej części roku.
  • My również spodziewamy się poluzowania polityki FOMC w 2024, raczej w nie większej skali niż łącznie 50pb. Już dane za 1kw24 pokazały pewne hamowanie koniunktury, które w dalszej części roku powinno być kontynuowane. Powinno to również skutkować hamowaniem presji cenowej, szczególnie, że obserwujemy również spowolnienie plac w USA (co potwierdziły ostatnie payrolls).
  • Ten tydzień jest stosunkowo ubogi w dane z głównych gospodarek, co nie wskazuje na dużą zmienność. Po rozczarowaniu payrolls oczekujemy jednak utrzymania się lekkiej presji na osłabienie dolara.
  • Spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawi w czwartek stopy procentowe bez zmian, a na piątkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego A. Glapiński będzie nadal prezentował ostrożne i jastrzębie nastawienie. Ścieżka inflacji na 2poł24 jest obarczona wyjątkowo wysoką niepewnością z uwagi na częściowe odmrożenie cen energii. Spodziewamy się, że wspomniana niepewność będzie podkreślana przez prezesa NBP i  w połączeniu z wysoką inflacją bazową wskazywana jako jeden z głównych powodów utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie. Oczekujemy, że główna stopa NBP może pozostać na 5,75% do końca 2024.
  • Od wtorku wraca normalny handel na złotym i wraz z tym prawdopodobnie kupujący PLN krajowi eksporterzy. W połączeniu z raczej słabszym dolarem powinno to pozwolić na ponowne umocnienie złotego. Para €/PLN powinna w tym tygodniu przetestować 4,30 i ma istotne szanse ten poziom znów złamać. To powinno dać sygnał do powrotu kursu w okolice tegorocznych minimów (około 4,26) w dalszej części miesiąca.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).


Załączniki