Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: BoE i NBP pozostawią dziś stopy procentowe bez zmian. Riksbank obniżył stopy o 25pb.

Wiadomości zagraniczne

Riksbank obniża stopy procentowe.

 • Zgodnie z oczekiwaniami analityków szwedzki bank centralny Riksbank obniżył stopy procentowe z 4,00% do 3,75%. W ocenie szwedzkich władz monetarnych perspektywy inflacji są niepewne, chociaż spada ona z wysokich poziomów. Przyszłe decyzje będą charakteryzować się ostrożnością i stopniowymi obniżkami stóp procentowych. W 2 połowie roku mogą nastąpić dwie obniżki.

Bank Anglii pozostawi dziś stopy bez zmian.

 • Powszechnie oczekuje się, że Bank Anglii (BoE) pozostawi dziś stopy procentowe bez zmian (główna nadal 5,25%), a rynek będzie koncentrował uwagę na komunikacie po posiedzeniu władz monetarnych w poszukiwaniu wskazówek co do przyszłych ruchów. Rynek wciąż widzi szanse na cięcie stóp w czerwcu, a po słabszych danych z amerykańskiego rynku pracy, które wywołały powrót oczekiwań na złagodzenie polityki pieniężnej w USA, także sygnały z BoE mogą utwierdzić rynek w przekonaniu, że w połowie roku może dojść do obniżki stóp w Wielkiej Brytanii.

Wiadomości krajowe

RPP pozostawi dziś stopy procentowe bez zmian i utrzyma jastrzębie nastawienie.

 • Oczekujemy, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi dziś stopy procentowe bez zmian, a na piątkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) A. Glapiński będzie nadal prezentował ostrożne i jastrzębie nastawienie. Inflacja CPI wzrosła w kwietniu, a inflacja bazowa będzie się w najbliższych miesiącach stabilizowała na podwyższonym poziomie. Zasadnicza część procesu dezinflacji cen bazowych jest już za nami, a jej rozpędzenie pozostaje wysokie. Z kolei główny wskaźnik inflacji (CPI) będzie w kolejnych miesiącach kontynuował wzrosty, a ścieżka inflacji na 2poł24 jest obarczona wyjątkowo wysoką niepewnością z uwagi na częściowe odmrożenie cen energii. Spodziewamy się, że wspomniana niepewność będzie podkreślana przez prezesa NBP i  w połączeniu z wysoką inflacją bazową wskazywana jako jeden z głównych powodów utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie. Spodziewamy się, że główna stopa NBP może pozostać na 5,75% do końca 2024.

MFiPR: Zakończenie negocjacji z KE w sprawie rewizji KPO możliwe do końca wakacji.

 • Zakończenie negocjacji z Komisją Europejską (KE) w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) do końca wakacji jest możliwe, a zrewidowany plan jest w 80% uzgodniony z Komisją – poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej K. Pełczyńska-Nałęcz.
 • Rewizja KPO jest związana z jego opóźnieniem, które uniemożliwia realizację części projektów. Ponadto rząd chce zmiany lub zniesienia części kamieni milowych, spełnienia których wymaga KE, aby uruchomić kolejne transze płatności.
 • Ministerstwo zapowiedziało, że do końca lipca złoży do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) zlecenia na wypłaty z części dotacyjnej KPO na łączną kwotę PLN5,2mld. Limit na wypłaty w części pożyczkowej w 2024 to PLN28,2mld.

MRPiPS: W kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,1%.

 • W ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,1% i  w stosunku do marca spadła o 0,2pkt. proc. – wynika z szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Z szacunków resortu wynika, że na koniec kwietnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 799tys. bezrobotnych.
 • Szacunki ministerstwa są zgodne z naszą prognoza stopy bezrobocia w kwietniu.

BGK zaoferuje jutro do sprzedaży 4 serie obligacji FPC.

 • Na jutrzejszym przetargu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaoferuje do sprzedaży 4 serie obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (PFC) za minimum PLN250mln.

MF: Na koniec kwietnia na rachunkach budżetowych było PLN174,4mld.

 • Stan rachunków budżetowych na koniec kwietnia wyniósł PLN174,4mld, wobec PLN166,8mld na koniec marca – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Komentarz rynkowy

Stabilny €/US$, ale €/PLN znów na 4,30.

 • Środa praktycznie nie przyniosła zmian na €/US$, kurs nadal utrzymuje się przy 1,0750. Mniejszej aktywności sprzyja brak ważniejszych danych i wydarzeń w tym tygodniu. Nie przeszkodziło to jednak w umocnieniu złotego – kurs €/PLN spadł wczoraj z 4,3150 do 4,30. Mocniejszemu PLN sprzyja m.in. powrót na rynek krajowych inwestorów (w tym eksporterów) po długim weekendzie.
 • Na bazowych rynkach długu nastąpiło odreagowanie po wcześniejszych spadkach rentowności. Najwięcej działo się na amerykańskim i niemieckim długim końcu, gdzie rentowności podniosły się o około 4pb. W podobnej skali osłabiły się również 10letnie SPW. W przypadku niemieckiej 2latki było to bliżej 2pb, a amerykańska 2latka praktycznie się nie zmieniła. Stabilny był również krajowy krótki koniec.

€/PLN powinien przełamać 4,30.

 • Nadal widzimy większe szanse na umiarkowany wzrost €/US$ w najbliższych dniach. Po rozczarowaniu payrolls wzrosły oczekiwania na relatywnie szybkie obniżki stóp Fed (począwszy od września), a  w tym tygodniu nie ma szczególnie istotnych danych i wydarzeń z rynków bazowych, które mogłyby ten obraz zmienić. Dlatego w horyzoncie około tygodnia oczekujemy powrotu pary €/US$ do około 1,0850.
 • Perspektywy dolara na 2poł24 się poprawiły. Dane z USA i retoryka FOMC wskazują na jedynie kosmetyczne obniżki Fed w tym roku lub nawet ich brak. Fed może być też bardziej wrażliwy np. na wpływ drogiej ropy i dalej zaostrzać retorykę. EBC z kolei w zasadzie zapowiedział już obniżkę stóp w czerwcu. Znacząco spadły więc szanse na wzrost €/US$ do 1,10.
 • Pod koniec tygodnia spodziewamy się powrotu kursu €/PLN poniżej 4,30. Złoty umacnia się od początku tygodnia, mimo dość stabilnego €/US$. Wsparciem dla PLN powinien być komentarz po dzisiejszej decyzji RPP i jutrzejszej konferencji prof. Glapińskiego. Złamanie 4,30 powinno dać sygnał do powrotu kursu w okolice tegorocznych minimów (około 4,26) w dalszej części miesiąca.
 • Na przełomie 2 i 3kw24 oczekujemy dalszego umocnienia złotego i spadku kursu €/PLN do około 4,20. Krajową walutę wspiera utrzymująca się nadwyżka w rachunku obrotów bieżących Polski. Najprawdopodobniej popyt na PLN wzmocni też wymiana przynajmniej części środków z UE na złote na rynku. Oczekujemy również utrzymania jastrzębiej / antyobniżkowej retoryki przez RPP. W 2poł24 widzimy jednak ryzyko powrotu bliżej 4,30 z uwagi na potencjalnie mniej korzystną dla CEE sytuację geopolityczną po wyborach prezydenckich w USA.

Małe zmiany na rynkach długu, spłaszczenie krzywej SPW.

 • Pod koniec tygodnia nie spodziewamy się większych zmian na bazowych rynkach długu. Umocnienie Treasuries po piątkowych payrolls raczej się już zakończyło, a dane ze strefy euro (np. niemiecka produkcja przemysłowa) wypadły nieco lepiej od oczekiwań. Od przyszłego tygodnia obawiamy się jednak wzrostów rentowności. Rynek prawdopodobnie zbyt agresywnie przeszacował oczekiwania na kolejne posunięcia Fed po rozczarowaniu payrolls.
 • Spodziewamy się natomiast spłaszczenia krajowej krzywej. Sytuacja na rynkach bazowych powinna być neutralna dla krajowego długiego końca. Na krótkim oczekujemy stabilizacji lub niewielkich wzrostów rentowności. Spodziewamy się utrzymania antyobniżkowej retoryki przez RPP. Tego jednak już spodziewa się rynek, a wiarygodność przekazu z Rady osłabła po długiej serii rozczarowujących danych z kraju. Dlatego do dużych zmian na krótkim końcu raczej nie dojdzie.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).