Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła w maju stopy procentowe bez zmian.

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła w maju stopy procentowe bez zmian (główna nadal 5,75%).

W komunikacie odnotowano kontynuację odbicia koniunktury w 1kw24 przy wyższej dynamice konsumpcji, której towarzyszyła niższa dynamika inwestycji. Zwrócono także uwagę, że tempo wzrostu płac utrzymuje się na wysokim poziomie. Wśród czynników niepewności dla kształtowania się inflacji w kolejnych kwartałach pojawił się element wpływu polityki regulacyjnej i fiskalnej na oczekiwania inflacyjne, wcześniej RPP mówiła o oczekiwanym wzroście inflacji rejestrowanej spowodowanym przed ten czynnik. Generalnie zmiany w komunikacie dotyczą w zasadzie części opisującej stan koniunktury, natomiast w warstwie dotyczącej polityki pieniężnej i jej perspektyw dokument jest analogiczny do kwietniowego.

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński będzie zapewne zwracał uwagę na zagrożenia związane ze wzrostem inflacji w nadchodzących miesiącach, w tym z podwyżkami cen energii, uzasadniając tym utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie. Naszym zdaniem argumentem za ostrożnym podejściem do ewentualnego łagodzenia polityki jest także uporczywie wysoka inflacja bazowa.

Szacujemy, że inflacja jest obecnie w trendzie wzrostowym i będzie rosła do końca 1kw25, a wzrost ten zostanie wzmocniony przez odchodzenie od mrożenia cen energii. Widzimy takze uporczywość inflacji bazowej, głównie przez komponent usług. W takich warunkach Rada będzie w najbliższych miesiącach utrzymywała restrykcyjne nastawienie i jastrzębią retorykę. Spodziewamy się, że stopy NBP pozostaną bez zmian do końca 2024, a cykl łagodzenia polityki pieniężnej rozpocznie się w 2025, kiedy stopy mogą zostać obniżone łącznie o 75-100pb. 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).