Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Bank Anglii nie obniżył stóp procentowych, ale może to zrobić latem. Prezes NBP nakreśli dziś perspektywy dla stóp w Polsce.

Wiadomości zagraniczne

USA: Więcej wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w danych tygodniowych. Kolejny sygnał złagodzenia presji na rynku pracy.

 • Po słabszym od oczekiwań raporcie payrolls za kwiecień, dane tygodniowe o zasiłkach dla bezrobotnych sugerują postępującą korektę na rynku pracy. W ubiegłym tygodniu zarejestrowano 231tys. nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, wyraźnie powyżej konsensusu 212tys. i 209tys. w poprzednim tygodniu. Również liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku (1,785mln) była bliska konsensusu (1,782mln), lecz o prawie 20tys. wyższa niż w poprzednim odczycie (1,768mln, po korekcie w dół z 1,774mln).

Wielka Brytania: Bank Anglii utrzymał stopy procentowe bez zmian na poziomie 5,25%.

 • Zgodnie z oczekiwaniami, BoE nie zmienił wczoraj poziomu stop Było to szóste posiedzenie, na którym nie zmieniono poziomu stóp procentowych. Za utrzymaniem stóp głosowało siedmiu członków RPP, dwóch było jednak za obniżką o 25pb, analitycy spodziewali się raczej głosowania 8:1. Komunikat po posiedzeniu wskazuje, że inflacja wyniesie około 2,5% w drugiej połowie br., przy podwyższonych ryzykach geopolitycznych, choć póki co wydarzenia na Bliskim Wschodzie miału ograniczony wpływ na ceny ropy naftowej. BoE prognozuje kontynuację dezinflacji w średnim terminie (1,9% za dwa lata i 1,6% za trzy lata).
 • Bank Anglii będzie elastycznie reagował na dane ekonomiczne, aby przywrócić inflację do celu 2% i wciąż widzi potrzebę utrzymania restrykcyjnego nastawienia przez dłuższy czas. W nasze ocenie dane inflacyjne i inne pozwolą BoE rozpocząć cykl obniżek latem br. Pierwszej obniżki o 25pb spodziewamy się w sierpniu. Rozkład głosów na wczorajszym posiedzeniu 7:2 sugeruje jednak, że nie można wykluczać sformowania większości do obniżki stóp już w czerwcu. Na decyzję wpłyną najprawdopodobniej kwietniowe dane o inflacji.
 • Dzisiejsze dane o koniunkturze w marcu zaskoczyły pozytywnie. Brytyjski PKB wzrósł w marcu o 0,4%m/m, powyżej konsensusu 0,1% i powyżej 0,2% w lutym. W całym 1kw24 PKB wzrósł o 0,6%kw/kw w ujęciu odsezonowanym (niezanualizowanym), powyżej oczekiwań 0,4% i po spadku o -0,3% w 4kw23. Produkcja przemysłowa odbiła w marcu o 0,5%m/m przy oczekiwaniach na spadek w tej skali, choć po +1,0% miesiąc wcześniej.

Dziś minutes z posiedzenia EBC i indeks nastrojów konsumentów w USA.

 • Dzis poznamy protokół z ostatniego posiedzenia EBC oraz wstępny indeks nastrojów konsumentów wg Uniwersytetu Michigan za maj (nasza prognoza 77pkt., zgodnie z konsensusem, po 77,2pkt. w kwietniu).

Wiadomości krajowe

Dziś o 15:00 konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego.

 • Dziś o 15:00 odbędzie się konferencja prasowa Prezesa NBP A. Glapińskiego poświęcona ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej. Prezes zapewnie odniesie się do czynników stojących za decyzją stojącą za utrzymaniem w maju stóp procentowych bez zmian i nakreśli perspektywy kształtowania się inflacji w nalbliższych kwartałach i generalny kierunek polityki pieniężnej.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła w maju stopy procentowe bez zmian.

 • Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła w maju stopy procentowe bez zmian (główna nadal 5,75%).
 • W komunikacie odnotowano kontynuację odbicia koniunktury w 1kw24 przy wyższej dynamice konsumpcji, której towarzyszyła niższa dynamika inwestycji. Zwrócono także uwagę, że tempo wzrostu płac utrzymuje się na wysokim poziomie. Wśród czynników niepewności dla kształtowania się inflacji w kolejnych kwartałach pojawił się element wpływu polityki regulacyjnej i fiskalnej na oczekiwania inflacyjne, wcześniej RPP mówiła o oczekiwanym wzroście inflacji rejestrowanej spowodowanym przed ten czynnik. Zmiany w komunikacie dotyczą w zasadzie części opisującej stan koniunktury, natomiast w warstwie dotyczącej polityki pieniężnej i jej perspektyw dokument jest analogiczny do kwietniowego.
 • Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński będzie zapewne zwracał uwagę na zagrożenia związane ze wzrostem inflacji w nadchodzących miesiącach, w tym z podwyżkami cen energii, uzasadniając tym utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie. Naszym zdaniem argumentem za ostrożnym podejściem do ewentualnego łagodzenia polityki jest także uporczywie wysoka inflacja bazowa.
 • Szacujemy, że inflacja jest obecnie w trendzie wzrostowym i będzie rosła do końca 1kw25, a wzrost ten zostanie wzmocniony przez odchodzenie od mrożenia cen energii. Widzimy takze uporczywość inflacji bazowej, głównie przez komponent usług. W takich warunkach Rada będzie w najbliższych miesiącach utrzymywała restrykcyjne nastawienie i jastrzębią retorykę. Spodziewamy się, że stopy NBP pozostaną bez zmian do końca 2024, a cykl łagodzenia polityki pieniężnej rozpocznie się w 2025, kiedy stopy mogą zostać obniżone łącznie o 75-100pb. 

Dalszy wzrost liczby cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS.

 • Na koniec kwietnia liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wzrosła do 1,143mln osób z 1,138mln osób w marcu. Największą liczbę stanowiły osoby z obywatelstwem ukraińskim (762,5tys.).

BGK może wyemitować do €25mld euroobligacji.

 • W ramach programu średnioterminowego Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) złożył na giełdzie w Luksemburgu dokumentację emisyjną, która pozwoli zaoferować do €25mld euroobligacji.

MF: Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na 2024 po kwietniu ok. 65%.

 • Ministerstwo Finansów poinformowało, że stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na 2024 po kwietniu wyniosło ok. 65% (ok. PLN292mld), z czego PLN92,9mld stanowiła sprzedaż obligacji krajowych, PLN47,2mld sprzedaż euroobligacji, PLN48,6mld zamiana obligacji, a PLN87,3mld środki przechodzące z 2023.

Komentarz rynkowy

€/US$ znów bliżej 1,08. €/PLN poniżej 4,30 po raz pierwszy od polowy kwietnia.

 • Kurs €/US$ wrócił wczoraj bliżej 1,08. W ciągu tygodnia inwestorzy próbowali grać na spadek / korektę kursu po osłabieniu dolara z końcówki ubiegłego tygodnia (m.in. po payrolls), co jednak się nie udało. Dolar stracił wraz z odbudową oczekiwań na obniżki stóp Fed w tym roku. Słabszy dolar i (w mniejszym stopniu) utrzymanie antyobniżkowego nastawienia przez RPP pomogły wczoraj w dalszym umocnieniu złotego. Para €/PLN wyłamała się poniżej 4,30 (4,29 dziś rano) po raz pierwszy od połowy kwietnia.
 • Na Treasuries powróciły wczoraj spadki rentowności (3-4pb). Pomogła w tym udana aukcja oraz rozczarowanie tygodniowymi danymi z rybnku pracy w USA. Mimo to dochodowość Bunda zakończyła dzień 4pb wyżej. SPW praktycznie bez zmian we czwartek. Retoryka RPP rynku nie zaskoczyła.

Stopniowo osłabienie dolara, dalszy spadek €/PLN.

 • Naszym zdaniem para €/US$ może kontynuować wzrost do około 1,0850 w horyzoncie około tygodnia. Po rozczarowaniu payrolls i ostrożnym komunikacie po posiedzeniu Fed, wzrosły oczekiwania na relatywnie szybkie obniżki stóp Fed (począwszy od września). Widzimy duże szanse, że oczekiwania te nie zmienią się także w przyszłym tygodniu.
 • Perspektywy dolara na 2poł24 się poprawiły. Dane z USA i retoryka FOMC wskazują na jedynie kosmetyczne obniżki Fed w tym roku lub nawet ich brak. Fed może być też bardziej wrażliwy np. na wpływ drogiej ropy i dalej zaostrzać retorykę. EBC z kolei w zasadzie zapowiedział już obniżkę stóp w czerwcu. Znacząco spadły więc szanse na wzrost €/US$ do 1,10.
 • W horyzoncie tygodnia-dwóch para €/PLN powinna znów przetestować tegoroczne dołki w okolicach 4,26. Wsparciem dla złotego pozostają oczekiwania na wymianę części ż napływających w tym roku środków na PLN na rynku czy utrzymanie jastrzębiej retoryki prze RPP mimo oczekiwań na obniżkę stóp EBC w czerwcu. Dokłada się do tego nieco słabszy dolar w ostatnim czasie.
 • Na przełomie 2 i 3kw24 oczekujemy dalszego umocnienia złotego i spadku kursu €/PLN do około 4,20. Krajową walutę wspiera utrzymująca się nadwyżka w rachunku obrotów bieżących Polski. Najprawdopodobniej popyt na PLN wzmocni też wymiana przynajmniej części środków z UE na złote na rynku. Oczekujemy również utrzymania jastrzębiej / antyobniżkowej retoryki przez RPP. W 2poł24 widzimy jednak ryzyko powrotu bliżej 4,30 z uwagi na potencjalnie mniej korzystną dla CEE sytuację geopolityczną po wyborach prezydenckich w USA.

Spokojnie na rynkach długu.

 • Na przełomie tygodnia oczekujemy utrzymania bazowych rynków długu w trendzie bocznym. Kluczowych danych i wydarzeń z głównych gospodarek na razie brak. Po wcześniejszym spadku, względnie stabilne są również notowania ropy naftowej. Od przyszłego tygodnia obawiamy się jednak umiarkowanych wzrostów rentowności. Rynek prawdopodobnie zbyt agresywnie przeszacował oczekiwania na kolejne posunięcia Fed po rozczarowaniu payrolls.
 • SPW spokojnie zareagowały na decyzję i komunikat RPP. Prawdopodobnie sytuacji nie zmieni tez dzisiejsza konferencja prezesa Glapińskiego. Sugeruje to stabilizację krajowego krótkiego końca na przełomie tygodnia. Długi koniec powinien natomiast śledzić sytuację na rynkach bazowych, co na przełomie tygodnia również nie wskazuje na duże zmiany. Od przyszłego tygodnia nie wykluczamy jednak umiarkowanego wzrostu rentowności w tym segmencie, w ślad za rynkami bazowymi.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).