Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Bank centralny Rumunii wstrzymuje się z obniżką stóp. Dziś w Polsce bilans płatniczy za marzec.

Wiadomości zagraniczne

USA: Jefferson z Fed za utrzymaniem stóp bez zmian, aż inflacja spadnie.

 • Wiceprezes Fed P. Jefferson powiedział, że właściwe jest utrzymanie stóp procentowych bez zmian do czasu, aż inflacja zacznie spadać do celu 2%. Jefferson określił obecną politykę Fed jako restrykcyjną, ale jednocześnie wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w ograniczaniu inflacji w 1kw24.
 • Zwrócił uwagę, ze mnogość i różnorodność komunikacji ze strony członków Fed może zwiększać, a nie zmniejszać niepewność co do polityki Fed.

UE: Złagodzenie wymogów Zielonego Ładu w rolnictwie.

 • Po zobowiązaniach politycznych ze strony KE w marcu, wczoraj Rada UE ostatecznie zatwierdziła zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), które łagodzą postanowienia Zielonego Ładu w rolnictwie. Wycofano m.in. obowiązek ugorowania, a małe gospodarstwa poniżej 10 hektarów będą zwolnione z kontroli i kar za nieprzestrzeganie zasad WPR, co ma obniżyć wymogi biurokratyczne. Stosowanie płodozmianu i ochrony gleby, mających chronić bioróżnorodność, pozostawiono do decyzji krajów członkowskich. Obowiązek ugorowania zostanie zastąpiony zachętami finansowymi. Zmiany wejdą w życie z końcem maja br.

Rumunia: stopy procentowe bez zmian na poziomie 7%.

 • Wbrew oczekiwaniom konsensus analityków, którzy spodziewali się obniżki o 25pb, Narodowy Bank Rumunii (BNR) nie zmienił wczoraj stóp procentowych. Główna stopa BNR pozostała na poziomie 7%, ostatni odczyt inflacji konsumenckiej CPI to 6,6%r/r w marcu. Na decyzję o wstrzymaniu się z obniżkami wpłynęły czynniki zewnętrzne (bardziej jastrzębi Fed) i wewnętrzne (rozluźnienie polityki fiskalnej). Projekcje inflacyjne zostaną opublikowane jutro, ale BNR prognozuje, że inflacja spadnie do celu 2,5% (+/-1pp) dopiero na początku 2026.
 • Spodziewamy się stopniowej dezinflacji w najbliższych miesiącach do około 4% pod koniec roku i pierwszej obniżki o 25pb w sierpniu oraz łącznych obniżek o 50pb do końca br. Ryzyka inflacyjne są przechylone w górę ze względu na wysoki wzrost płac, mocną konsumpcję prywatną i wysoki deficyt fiskalny.

Dziś finalna inflacja CPI z Niemiec i inflacja producencka PPI z USA.

 • Dziś poznamy finalny odczyt inflacji CPI/HICP z Niemiec za kwiecień (nasza prognoza 0,5%m/m i 2,2%r/r), zostanie również opublikowany indeks koniunktury ZEW dla Niemiec. Z danych dla USA poznamy inflację producencką PPI z USA za kwiecień, indeks nastrojów gospodarczych NFIB w USA (nasza prognoza 88,5, poprzednio 88,5). Na dziś zaplanowano również wystąpienia przedstawicieli Fed (Powell, Cook).

Wiadomości krajowe

Saldo obrotów bieżących z niewielkim deficytem w marcu.

 • Dziś o 14:00 NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym w marcu. Szacujemy, że saldo obrotów bieżących zamknęło się deficytem w wysokości €71mln (konsensus zakłada nadwyżkę w wysokości €628mln). W ujęciu dwunastomiesięcznym nadwyżka obniżyła się po marcu do ok. 1,2% PKB z 1,4% PKB po lutym. Prognozujemy, że eksport wyrażony w euro obniżył się o 7,0%r/r, a import o 3,7%r/r, po wzrostach o odpowiednio 0,5%r/r i 0,9%r/r miesiąc wcześniej.

MRiT: Możliwy limit ceny w programie „#naStart”.

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii poważnie rozważa wprowadzenie limitu ceny metra kwadratowego mieszkania w programie „#naStart” – poinformował ustępujący minister K. Hetman. Miałoby to pomóc uniknąć wzrostu cen mieszkań na skutek wprowadzenia programu wsparcia rynku mieszkaniowego w formie rządowych dopłat do rat kredytów.

Spadek liczby upadłości przedsiębiorstw w 1kw24.

 • W 1kw23 liczba upadłości przedsiębiorstw wyniosła 100 i była o 18% niższa niż w 1kw22 – poinformował GUS. Wzrost liczby upadłości odnotowano tylko w transporcie i gospodarce magazynowej, a  w sektorze informacja i komunikacja liczba upadłości nie zmieniła się. Pozostałe sektory gospodarki odnotowały spadek.

NBP: Wzrost cen energii podbił deflator konsumpcji o 4,1%.

 • Wzrost cen nośników energii (ropy, gazu i węgla) przełożył się na wzrost deflatora konsumpcji o 4,1% - wynika z opracowania ekspertów Narodowego Banku Polskiego (NBP) o wpływie szoku energetycznego na polską gospodarkę. W ocenie autorów rozlanie się połączonego szoku cenowego na gospodarkę zwiększyło reakcję cen konsumpcyjnych do 10,3%, a dalsze dostosowanie płac dodatkowo zwiększyło reakcję cenową do 15,4%.

NBP: Część członków RPP oceniała w kwietniu, że w kolejnych miesiącach stopy powinny pozostać be zmian – minutes.

 • Na kwietniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniała, że w kolejnych miesiącach uzasadnione może być utrzymywanie stóp procentowych NBP bez zmian – wynika z opisu dyskusji (minutes) na kwietniowym posiedzeniu Rady. Zdaniem części RPP w przypadku materializacji czynników ryzyka dla inflacji, nie można wykluczyć podwyższenia stóp procentowych w przyszłości. W kwietniu RPP pozostawiła stopy NBP bez zmian.

Na jutrzejszym przetargu zamiany MF zaoferuje 5 serii obligacji.

 • Na aukcji zamiany 15 maja Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje 5 serii obligacji w zamian za papiery zapadające w 2024 i  w kwietniu 2025.

Komentarz rynkowy

Słabszy dolar, €/PLN poniżej 4,30.

 • Na początku tego tygodnia para €/US$ kontynuowała wzrost, na chwilę docierając ponad 1,08. Inwestorzy po ostatnim rozczarowaniu payrolls liczą na stosunkowo szybkie obniżki stóp Fed. Słabszy dolar i m.in. oczekiwania na napływ kapitału z UE pozwoliły wczoraj na umocnienie złotego. Para €/US$ wróciła poniżej 4,30 i dziś rano handel toczy się w okolicy dołków z piątku, tj. nieco powyżej 4,28. Na bazowych rynkach długu zmiany były wczoraj minimalne. Rentowności SPW podniosły się natomiast 4-5pb mimo braku danych z kraju.

Słabszy dolar, €/PLN powinien dotrzeć do tegorocznych dołków.

 • Na początku tygodnia spodziewamy się dalszego wzrostu €/US$, maksymalnie do 1,0850. Po rozczarowaniu ostatnimi danymi z amerykańskiego rynku pracy inwestorzy nastawiają się na szybkie obniżki stóp Fed, a na początku tygodnia nie ma danych, które mogłyby ten obraz zmienić. W drugiej połowie tygodnia kluczowe będą jednak dane o amerykańskiej inflacji (środa). Nie spodziewamy się zaskoczeń, ale rynek będzie na nie prawdopodobnie wrażliwy. Technicznie najbliższe istotne poziomy wsparcia i oporu to 1,07 i 1,0850.
 • Widzimy istotne szanse, że w 2poł24 kurs €/US$ utrzyma się poniżej 1,10. Dane z USA i retoryka FOMC wskazują na jedynie kosmetyczne obniżki Fed w tym roku lub nawet ich brak. EBC z kolei w zasadzie zapowiedział już obniżkę stóp w czerwcu. Wybory prezydenckie w USA mogą mieć pro-dolarowy efekt – ewentualne zmiany w podatkach lansowane przez D. Trumpa mogą przynieść kolejną fale powrotu kapitałów do USA. Ewentualny kolejny etap wojen handlowych może przełożyć się na wzrost awersji do ryzyka, co dolara na ogół wspiera.
 • W horyzoncie tygodnia-dwóch, para €/PLN powinna przetestować tegoroczne dołki w okolicach 4,26. Wsparciem dla złotego pozostaje sytuacja w kraju, m.in. małe szanse na obniżki stóp NBP mimo np. perspektywy na poluzowanie polityki EBC od czerwca, czy perspektywa dalszych napływów środków z UE. Dokłada się do tego raczej słabszy dolar, co na ogół walutom CEE pomaga.
 • Na przełomie 2 i 3kw24 oczekujemy dalszego umocnienia złotego i spadku kursu €/PLN do około 4,20. Krajową walutę wspiera utrzymująca się nadwyżka w rachunku obrotów bieżących Polski. Najprawdopodobniej popyt na PLN wzmocni też wymiana przynajmniej części środków z UE na złote na rynku. Oczekujemy również utrzymania jastrzębiej / antyobniżkowej retoryki przez RPP. W 2poł24 widzimy jednak ryzyko powrotu bliżej 4,30 z uwagi na potencjalnie mniej korzystną dla CEE sytuację geopolityczną po wyborach prezydenckich w USA.

Niewielkie wzrosty rentowności po danych z USA.

 • Dziś również nie spodziewamy się większych zmian na bazowych rynkach długu. Szanse na wzrost rentowności, szczególnie w USA, widzimy jednak jutro, gdy poznamy dane o inflacji CPI z USA. Rynek prawdopodobnie przeszacował oczekiwania na kolejne posunięcia Fed po rozczarowaniu payrolls. Wzrost cen w USA jest w ujęciu m/m nadal zbyt wysoki, aby Fed mógł komfortowo mówić o szybkich obniżkach stóp. Dlatego w drugiej połowie tygodnia, po inflacji z USA, widzimy raczej ryzyko wzrostu rentowności, szczególnie w USA.
 • Na krajowym rynku liczymy na dalsze wzrosty rentowności na długim końcu i małe zmiany na krótkim. Sytuacja na rynkach bazowych, szczególnie po jutrzejszych danych z USA, powinna wspierać wyższe rentowności długich papierów z kraju. Na krótkim końcu widzimy natomiast stabilizację. SPW spokojnie zareagowały na komunikat RPP i piątkową konferencję Prezesa NBP. Nie spodziewamy się, aby oczekiwania na dalsze posunięcia RPP istotnie zmieniły się także w tym tygodniu, po ostatecznych danych o polskim CPI.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).