Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Hamują oczekiwania na obniżki stóp Fed i EBC w 2024. Stopniowe odbicie w krajowej gospodarce.

  • Wstępne dane o koniunkturze wg PMI potwierdziły stopniową poprawę aktywności w gospodarkach rozwiniętych w 2kw24. Poprawa koniunktury w przemyśle jest wyraźna na każdym rynku, choć indeksy PMI w największych krajach strefy euro i całej strefie euro utrzymały się poniżej granicy 50pkt., a  w Wielkiej Brytanii i USA tylko nieznacznie przebiły tę granicę. Szczególnie jednak poprawa przemysłowego PMI w Niemczech w ciągu miesiąca o prawie 3pp potwierdza inne sygnały cyklicznego ożywienia u naszego największego partnera handlowego, tym bardziej, że lepsze oceny dotyczyły komponentu produkcja. Dotychczas niemiecki przemysł wykazywał znacznie mniejsze oznaki ożywienie niż inne gospodarki Eurolandu oraz globalny sektor przemysłowy. Sporym zaskoczeniem w maju była skokowa poprawa usługowego PMI w USA o 3,5pp, co może sugerować przerwanie serii słabych odczytów z gospodarki amerykańskiej za kwiecień.
  • W efekcie doszło do wyhamowania oczekiwań rynkowych na obniżki stóp w 2024 zarówno w przypadku Fed, jak i EBC. Obecnie rynek wycenia około 2 obniżki stóp EBC w tym roku i 1 w przypadku Fed. Jeszcze 2 tygodnie wcześniej wyceniano dodatkowo po 25pb w obu przypadkach.
  • Przez większa część tego tygodnia nie ma kluczowych danych z USA i strefy euro. Dlatego przynajmniej w najbliższych dniach kurs €/US$ powinien utrzymać się przy 1,0850. Wskaźniki techniczne znów dają pole do umocnienia złotego. Kurs w zasadzie podjął próby korekty w ubiegłym tygodniu. Do tego ostatnie zaskoczenia PMI z Niemiec dają nadzieję na odbicie również w krajowym przemyśle. Dlatego w razie wzrostu lub nawet stabilizacji €/US$, spodziewamy się raczej pogłębienia tegorocznych dołków przez €/PLN.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).


Załączniki