Serwis Ekonomiczny ING

Komentarze bieżące |

W maju inflacja w celu NBP, ale kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost.

Według wstępnego szacunku GUS (flash) inflacja CPI wzrosła w maju do 2,5%r/r z 2,4%r/r w kwietniu. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,3%m/m, ceny paliw spadły o 0,3%m/m, a ceny nośników energii obniżyły się o 0,2%m/m.

Do wzrostu rocznego wskaźnika inflacji względem kwietnia w największym stopniu przyczynił się wzrost cen paliw w ujęciu r/r (w maju 2023 paliwa potaniały o 4,8%m/m). Ceny paliw wzrosły w ujęciu rocznym po raz pierwszy od marca 2023.

Wyraźnie niższe od naszych szacunków okazały się ceny żywności. Presja na wzrost cen warzyw i owoców była ograniczona, ale spodziewaliśmy się większej skali wpływu dalszego dostosowywania cen do nowych stawek VAT. W maju niskiej inflacji pomogła ciepla pogoda. Okres wegetacyjny rozpoczął się miesiąc wcześniej w niektórych regionach, co wpłynęło na ceny żywnosci, ale także mogło wstrzymać wzrost energii np. ogrzewania.

Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się w okolice 3,8-3,9%r/r z 4,1%r/r w kwietniu. W ujęciu miesięcznym wzrost cen bazowych wyhamował w okolice 0,2%, wobec relatywnie wysokiego rozpędzenia w poprzednich miesiącach (0,4-0,7%m/m). Jednak w ujęciu odsezonowanym nie widzimy dużej poprawy wobec okresu luty-kwiecień.   

Majowy raport inflacyjny jest pozytywnym zaskoczeniem, jednak przed nami kontynuacja wzrostowego trendu inflacji.  Baza odniesienia z 2023 staje się coraz mniej korzystna, a 2poł24 przyniesie podwyżki cen energii. Najbliższe miesiące upłyną pod znakiem dalszego wzrostu inflacji, która na koniec 2024 może wzrosnąć w okolice 5%r/r. Z początkiem 2025 należy się liczyć z dalszym wzrostem inflacji m.in. z uwagi na kwestie regulacyjne (wygaśnięcie ceny maksymalnej na energię elektryczną na poziomie PLN600/MWh, potencjalne przywrócenie opłaty mocowej, która ma zostać zawieszona w 2poł24).

Lokalny szczyt obecnego trendu wzrostowego najprawdopodobniej przypadnie na koniec 1kw25, co oznacza, że RPP jeszcze przez długi czas będzie utrzymywała restrykcyjną politykę pieniężną. Oczekujemy, że do końca 2024 stopy NBP pozostaną bez zmian, a obniżki mogą wystąpić dopiero w połowie przyszłego roku.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).