Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Poprawa usługowych PMI w maju na świecie. Stopy NBP pozostaną dziś bez zmian.

Wiadomości zagraniczne

USA: Spadek liczby wakatów w kwietniu. Stabilny wzrost zamówień na dobra trwałe i przemysłowe.

 • Dane o wakatach wg JOLTS za kwiecień (8,06mln) okazały się wyraźnie słabsze niż konsensus (8,35mln) i odczyt za marzec (8,36mln). Ankiety JOLTS dotyczą jednak wakatów w mniejszych firmach, o których obsadzenie zabiega sam pracodawca (bez pośredników), bez względu na rodzaj kontraktu czy wymiar pracy. JOLTS mogą sugerować stopniowe łagodzenie presji na rynku pracy, co jest pożądane z perspektywy walki z inflacją. Dla inwestorów i Fed istotniejsze będą jednak piątkowe dane payrolls. Dziś poznamy wyniki ankiety ADP. Konsensus zakłada wzrost zatrudnienia w maju o 175tys. po 192tys. w kwietniu.
 • Kwietniowe dane o zamówieniach na dobra trwałe i zamówieniach przemysłowych, będące przybliżeniem trendów w inwestycjach, wskazują na utrzymanie umiarkowanego wzrostu. Zamówienia na dobra trwałe wzrosły finalnie o 0,6%m/m (wstępnie 0,7%), po 0,8% w marcu (po istotnej korekcie z +2,6%). Po wyłączeniu środków transportu, miesięczny wzrost wyniósł 0,4%m/m, zgodnie z konsensusem, po 0,0% w marcu, po korekcie z +0,2%. Natomiast zamówienia przemysłowe wzrosły o 0,7%m/m, podobnie jak miesiąc wcześniej i blisko konsensusu 0,6%. Dane za porzedni miesiąc zostały istotnie zrewidowane w dół z 1,6%.

Chiny: Solidne odbicie PMI w usługach w maju.

 • Indeks PMI w usługach w Chinach, raportowany przez Caixin i Markit Economics, odbił w maju do 54,0pkt. z 52,5pkt. w kwietniu, powyżej konsensusu na tym samym poziomie. Koniunktura w usługach poprawia się szybciej niż w przemyśle, ale także w tym sektorze PMI utrzymał się w maju powyżej granicy 50pkt.

Dziś Bank Kanady może obniżyć stopy procentowe. Finalne PMI w usługach i usługowy ISM z USA.

 • Dziś decyzję o obniżce stóp procentowych o 25pb (z 5,0% do 4,75%) prawdopodobnie podejmie Bank Kanady, znajdując uzasadnienie w słabej koniunkturze na początku 2024.
 • Oprócz wyników ankiety ADP z amerykańskiego rynku pracy, dziś poznamy finalne odczyty PMI z sektora usług w USA i Europie Zachodniej za maj, indeks ISM w usługach w USA w maju (nasza prognoza 51,5pkt. po 49,4pkt. miesiąc wcześniej) oraz dane o inflacji producencka PPI w strefie euro za kwiecień (konsensus zakłada -5,3%r/r po -7,8% w marcu).
 • Wstępne odczyty PMI za maj były obiecujące (54,8pkt. w USA, 53,3pkt. w strefie euro, 53,9pkt. w Niemczech, 49,4pkt. we Francji).

Wiadomości krajowe

RPP pozostawi dziś stopy procentowe bez zmian.

 • Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w sprawie stóp procentowych. Oczekujemy, że stopy Narodowego Banku Polskiego (NBP) pozostaną bez zmian (główna nadal 5,75%). Na czwartkowej konferencji prasowej prezes A. Glapiński będzie podkreślał ryzyka związane z oczekiwanym wzrostem inflacji CPI w najbliższych miesiącach oraz wciąż uporczywie wysoką inflację bazową. Cykl obniżek stóp rozpocznie się dopiero w 2025 i będzie płytki.

GfK: Poprawa nastrojów konsumenckich w maju.

 • Barometr Nastrojów Konsumenckich wzrósł w maju o 2.3 jednostki do 3,6pkt. i jest na najwyższym poziomie od września 2019 – wynika z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską (KE). Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 osób.

BGK zaoferuje jutro obligacje FPC za min PLN250mln.

 • Na jutrzejszym przetargu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaoferuje 3 serie obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC).

Komentarz rynkowy

Nerwowy dzień na rynkach wschodzących.

 • Wtorek był kolejnym nerwowym dniem na rynkach wschodzących, doszło do fali domykania pozycji na carry trade na EM (tj. pozycji nastawionych na zysk z zakupu walut z wyższym oprocentowaniem). Wyprzedaż walut EM, prawdopodobnie zapoczątkowana na meksykańskim peso, uderzyła też w złotego. Pozycjonowanie inwestorów najprawdopodobniej jest nadal duże i na fali domykania pozycji na spadek €/PLN para dotarła powyżej 4,30. Na €/US$ zmiany generalnie ograniczone – kurs obniżył się z 1,09 do 1,0880.
 • Wobec słabszych nastrojów wśród inwestorów, na bazowych rynkach długu dominowały spadki rentowności. W przypadku amerykańskiej i niemieckiej krzywej około 4-5pb. Na SPW bez istotnych zmian. Słabszy złoty i ogólna wyprzedaż aktywów EM nie skłaniały do zakupów krajowego długu.

Presja na waluty EM raczej nietrwała.

 • Seria słabszych danych z USA, czy relatywnie mała reakcja €/US$ na wczorajsze napięcia na rynkach sugerują, że w drugiej połowie tygodnia presja na osłabienie dolara powróci. Naszym zdaniem, miesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy także zaskoczą po niższej stronie, a po ostatnich danych z Europy (poprawa PMI, czy bardziej uporczywa od oczekiwań inflacja) komentarz po posiedzeniu EBC może wypaść dość jastrzębio, pomimo powszechdnie oczekiwanej obniżki stóp. Dlatego prawdopodobieństwo, że w tym tygodniu €/US$ dotrze do tegorocznych szczytów w okolicach 1,0950 jest dość wysokie.
 • Naszym zdaniem, rośnie ryzyko korekty / spadku €/US$ w wakacje. Kurs jest na stosunkowo wysokim poziomie (blisko tegorocznych szczytów). Jednocześnie EBC w zasadzie zapowiedział już rozpoczęcie cyklu obniżek stóp w czerwcu. Z kolei, wobec uporczywej inflacji i zaskakująco dobrej koniunktury w USA, rozpoczęcie obniżek stóp przez Fed w tym roku jest niepewne. Dlatego w razie korekty, np. na rynkach akcji w wakacje, ryzyko powrotu kapitałów do USA i istotnego zejścia €/US$ (nawet do 1,07) jest istotne.
 • Naszym zdaniem osłabienie złotego będzie krótkotrwałe. Ostatni wzrost €/PLN nie wydaje się w ogóle związany z sytuacją w kraju. Naszym zdaniem w tym tygodniu NBP znów potwierdzi, że na obniżki stóp w Polsce trzeba będzie poczekać do 2025. Dokłada się do tego relatywnie wysoki €/US$. Dlatego nadal w tym miesiącu oczekujemy spadku do tegorocznych dołków (4,25) przez €/PLN, lub wręcz ich pogłębienia. Na przełomie czerwca i lipca spodziewamy się umocnienia PLN do ok. 4,20/€. Z tych poziomów możliwa wydaje się już jednak większa korekta, szczególnie gdyby wystąpił trend spadkowy na €/US$.

Spadek spreadu między Treasuries a Bundem.

 • Chwilowo ogólne nastroje na rynkach przesłoniły sytuację makro na rynkach bazowych. W dalszej części tygodnia liczymy jednak na dalsze zaskoczenia danymi z USA po niższej stronie i komentarze po posiedzeniu EBC w czwartek bardzo ostrożnie odnoszące się do dalszych obniżek stóp. Dlatego nadal oczekujemy zawężenia się spreadu między krzywą amerykańską i niemiecką.
 • Skala reakcji SPW na posiedzenie RPP w tym tygodniu będzie prawdopodobnie zależna od tego czy ogólne nastroje na rynkach wschodzących się uspokoją. Widzimy raczej większe ryzyko wzrostów rentowności w drugiej połowie tygodnia. Liczymy na relatywnie jastrzębią komunikację ze strony zarówno EBC jak i RPP.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).