Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: EBC obniży stopy procentowe. Stopy NBP bez zmian. Dziś konferencja prezesa A. Glapińskiego.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Na dzisiejszym posiedzeniu EBC obniży stopy procetowe o 25pb.

 • Dzisiejsze posiedzenie Rady Prezesów EBC i spodziewana decyzja o obniżce stóp procentowych o 25pb są kluczowym wydarzeniem dla inwestorów w tym tygodniu. Przyśpieszenie inflacji HICP i inflacji bazowej w strefie euro w maju nieco skomplikowało sytuację EBC, ale nie wstrzyma obniżki. Wskazywały na to liczne wystąpienia Prezes EBC C. Lagarde i innych członków Rady Prezesów EBC. Zgodnie z retoryką głównego ekonomisty EBC P. Lanea, chodzi o ograniczenie obecnego wysokiego poziomu restrykcyjności polityki pieniężnej.
 • Spodziewamy się, że istotnym wsparciem dla decyzji EBC będzie aktualizacja prognozy inflacyjnej i spadek inflacji do celu w 2025. Niemniej jednak wzrost inflacji (szczególnie cen usług), czy podwyższona presja płacowa, przełożą się na dosyć jastrzębią retorykę i mogą zniechęcić EBC do kolejnych obniżek w tym roku. Instrumenty rynkowe wyceniają obecnie dwie obniżki po 25pb w br.

USA: Skokowa poprawa koniunktury w usługach wg ISM i PMI w maju. Raport o rynku pracy ADP poniżej oczekiwań.

 • W odróżnieniu od indeksów ISM i PMI w przemyśle, odczyty tych wskaźników w maju jednoznacznie sygnalizują skokową poprawę koniunktury. Indeks ISM odbił do 53,8pkt. z 49,4pkt. w kwietniu, przebijając konsensus 51,0pkt. Natomiast PMI w usługach został potwierdzony na poziomie z odczytu flash 54,8pkt. po 51,3pkt. miesiąc wcześniej.
 • Wartość indeksu ISM w usługach była najwyższa od 9 miesięcy, a jego skok w maju wynikał z silnej poprawy komponentów m.in. aktywności, nowych zamówień i nowych zamówień eksportowych. Komponent zatrudnienia poprawił się nieznacznie do 47,1pkt. i pozostaje poniżej progu 50pkt. od 4 miesięcy. Wczorajsze dane ADP wydają są zbieżne z tym odczytem – w maju powstało 152tys. nowych miejsc pracy, poniżej 175tys. wg konsensusu i 188tys. w kwietniu.

Bank Kanady obniżył stopy procentowe o 25pb.

 • Bank Kanady obniżył wczoraj stopy procentowe o 25pb (z 5,0% do 4,75%), co było zgodne z oczekiwaniami większości analityków. Decyzja była uzasadniona poprawą perspektyw inflacyjnych w kierunku celu 2% i osłabieniem wzrostu PKB. Do końca roku spodziewamy się kolejnych cięć, łącznie o 75pb.

Strefa euro: Głębsza od oczekiwań deflacja producencka w kwietniu.

 • Wskaźnik cen produentów PPI w strefie euro spadł w kwietniu o 1%m/m, poniżej konsensusu -0,7% i głębiej niż -0,5% w marcu. W ujęciu rocznym ceny producenta spadły o 5,7%r/r, poniżej -5,3% wg konsensusu oraz po -7,8% w marcu. Odczyt dobrze rokuje dla perspektyw stabilizacji, czy spadku, inflacji konsumenckiej, które zostały nieco zachwiane przez dane o dynamice płac czy wyższy od oczekiwań wstępny odczyt HICP w maju.

Europa Zachodnia: Potwierdzenie solidnej koniunktury w usługach w maju wg PMI.

 • Finalne odczyty indeksów PMI w maju potwierdziły solidne wartości wstępne. Usługowy PMI w strefie euro wyniósł 53,2pkt. w maju, blisko wartości wstępnej 53,3pkt. i takiego samego poziomu miesiąc wcześniej. Finalny odczyt w Niemczech 54,2pkt. był nieco lepszy niż wartość wstępna 53,9pkt. i powyżej 53,2pkt. w kwietniu. Francuski PMI został minimalnie skorygowany w dół do 49,3pkt. z 49,4pkt. i osłabił się z 51,3pkt. miesiąc wcześniej. Wreszcie PMI w usługach w Wielkiej Brytanii wyniósł 52,9pkt., dokładnie tyle co wartość wstępna i cofnął się z 55,0pkt. w kwietniu.

Wiadomości krajowe

Dziś konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego.

 • Dziś o 16:00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Glapińskiego poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce – poinformowało biuro prasowe banku centralnego.

RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Bez większych aktualizacji komunikatu prasowego po posiedzeniu.

 • Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian (główna stopa NBP wynosi nadal 5,75%). W komunikacie po posiedzeniu także nie ma nowych elementów w części dotyczącej perspektyw polityki pieniężnej. Rada ocenia, że obecny poziom stóp sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim terminie, a dalsze decyzje będą uzależnione od napływających danych.
 • W części diagnostycznej zwrócono uwagę na utrzymywanie się podwyższonej inflacji na rynkach bazowych. Z kolei odnosząc się do perspektyw krajowej inflacji w 2poł24 RPP ocenia, że „inflacja wzrośnie”, podczas gdy w maju stwierdzono, że „może istotnie wzrosnąć”. Odzwierciedla to - z jednej strony - nieco mniejszą niepewność po przedstawieniu projektu ustawy o bonie energetycznym, a  z drugiej - mniejszą oczekiwaną skalę wzrostu cen w drugiej połowie roku (cena maksymalna energii elektrycznej i zawieszenie opłaty mocowej w 2poł24).
 • Inflacja ponownie znalazła się w trendzie wzrostowym, a odstąpienie od mrożenia cen energii w 2poł24 przyczyni się do dalszego wzrostu głównego wskaźnika inflacji w okolice 5%r/r pod koniec roku. Co więcej, zarówno nasze prognozy jak i projekcja NBP wskazują na utrzymywanie się uporczywie wysokiej inflacji bazowej. NBP jest także coraz bardziej zaniepokojony wysokim tempem wzrostu płac, chociaż jeszcze jesienią 2023 nie widział w tym ryzyk dla inflacji i obniżał stopy procentowe. Spodziewamy się, że tematy wzrostu inflacji, wysokiej inflacji bazowej, ryzyk związanych z rosnącymi płacami oraz cenami usług zdominują wystąpienia prezesa A. Glapińskiego jutro i  w kolejnych miesiącach.
 • Podczas majowego wystąpienia prezes NBP A. Glapiński dosyć jednoznacznie dawał do zrozumienia, że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną bez zmian do końca 2024. Późniejsze wypowiedzi niektórych członków Rady sugerowały, że oczekiwania rynkowe co do skali złagodzenia polityki pieniężnej są zbyt głębokie. Podtrzymujemy opinię, że w 2024 Rada nie zmieni stóp procentowych, a obniżki nastąpią dopiero w 2025, przy czym może mieć to miejsce dopiero po odwróceniu się wzrostowego trendu inflacji, której lokalnego szczytu spodziewamy się w 1kw25 (m.in. kolejna podwyżka cen energii, przywrócenie opłaty mocowej). Zakładamy, że w przyszłym roku stopy NBP zostaną obniżone łącznie o 75pb.

MF kontynuuje finansowanie instytucji publicznych poza budżetem państwa.

 • Ministerstwo Finansów (MF) wyemitowało obligacje skarbowe za PLN3mld przeznaczone dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz papiery warte PLN1,3mld na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK).
 • Kwestia bezpośredniego finansowania wydatków poprzez emisję długu była jednym z zarzutów, które Ministerstwo Finansów stawiało poprzednim rządom w dokumencie „Stan Polskich Finansów Publicznych 2016-2023. Biała Księga”.

BGK emituje euroobligacje za €500mln na rzecz FP.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wycenił wczoraj 30-letnie euroobligacje o wartości €500mln na rzecz Funduszu Pomocy (FP) w formacie private placement. Uzyskano rentowność 4,528%, przy rocznym kuponie 4,375%.
 • Z listu emisyjnego wynika, że BGK zwiększył planowaną wartość emisji obligacji na rzecz FP w 2024 do PLN7,5mld z PLN4,5mld planowanych wcześniej. Głównym celem Funduszu jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce.

BIK: Popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł w maju o 45,4%r/r.

 • W maju popyt na kredyty mieszkaniowe zwiększył się o 45,4%r/r, a liczba wnioskujących o kredyt o 20,6%r/r – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Popyt na kredyty mieszkaniowe wyhamował po zakończeniu programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Jest on obecnie o ok. 30-40% niższy niż w 2poł23, ale wyraźnie wyższy (30-40%) niż w 1poł23, więc nie obniżył się do poziomów sprzed uruchomienia programu wsparcia. Rekordowo wysoka średnia kwota wnioskowanego kredytu (PLN435,5tys.) jest konsekwencją nadal rosnących cen nieruchomości i poprawiającej się zdolności kredytowej wskutek rosnących dochodów w warunkach stabilizacji stóp procentowych.

Komentarz rynkowy

Uspokojenie na rynkach po nerwowym początku tygodnia.

 • W środę doszło do pewnego odreagowania po nerwowym początku tygodnia na walutach rynków wschodzących. Kurs €/PLN przesunął się z 4,31 do 4,29, a więc do poziomów z ubiegłego tygodnia jeszcze daleko. Na €/US$ bez istotnych zmian – kurs utrzymał się blisko, ale poniżej 1,09, mimo pozytywnego zaskoczenia wynikiem usługowego ISM z USA.
 • Na bazowych rynkach obligacji nadal dominowały spadki rentowności, 3-4 pb w przypadku krzywej amerykańskiej i około 1pb mniej na krzywej niemieckiej. Na długich SPW nie doszło do większych zmian, ale krótkie zyskały około 5pb. Może to sugerować, że część inwestorów liczyła na nieco bardziej jastrzębi przekaz po posiedzeniu RPP.

Prawdopodobnie dalsze osłabienie dolara i umocnienie złotego.

 • Nadal widzimy istotne ryzyko, że w drugiej połowie tygodnia powróci presja na osłabienie dolara. Dolar dość słabo reagował zarówno na teoretycznie wspierające napięcia na rynkach, czy wczorajsze wyniki usługowego ISM. Naszym zdaniem, dane payrolls z amerykańskiego rynku pracy w piątek także zaskoczą po niższej stronie. Po ostatnich danych z Europy (poprawa PMI czy bardziej uporczywa od oczekiwań inflacja, komentarz po dzisiejszym posiedzeniu EBC może wypaść dość jastrzębio, pomimo powszechnie oczekiwanej obniżki stóp. Dlatego prawdopodobieństwo, że w tym tygodniu €/US$ dotrze do tegorocznych szczytów w okolicach 1,0950 jest dość wysokie.
 • Naszym zdaniem, rośnie ryzyko korekty / spadku €/US$ w wakacje. Kurs jest na stosunkowo wysokim poziomie (blisko tegorocznych szczytów). Wobec uporczywej inflacji i zaskakująco dobrej koniunktury w USA, rozpoczęcie obniżek stóp przez Fed w tym roku jest niepewne. Dlatego w razie korekty, np. na rynkach akcji w wakacje, ryzyko powrotu kapitałów do USA i istotnego zejścia €/US$ (nawet do 1,07) jest istotne.
 • Widzimy większe szanse na dalsze umocnienie niż osłabienie PLN względem € na koniec tego tygodnia. Pierwszy poziom docelowy to 4,27. Nawet jeżeli część rynku oczekiwała nieco bardziej jastrzębiego komunikatu po posiedzeniu RPP, to nadal szanse na jakiekolwiek obniżki w tym roku nie są duże. Dokłada się do tego relatywnie wysoki kurs €/US$.
 • W tym miesiącu nadal też oczekujemy spadku do tegorocznych dołków (4,25) przez €/PLN, lub wręcz ich pogłębienia. Na przełomie czerwca i lipca spodziewamy się umocnienia PLN do ok. 4,20/€. Z tych poziomów możliwa wydaje się już jednak większa korekta, szczególnie gdyby wystąpił trend spadkowy na €/US$.

Spadek spreadu między Treasuries a Bundem.

 • Jak na razie sytuacja na rynkach poprawiła się już raczej na tyle, aby inwestorzy mogli skupić się na danych makro. Uważamy, że komentarze po dzisiejszym posiedzeniu EBC będą bardzo ostrożne jeżeli chodzi o dalsze obniżki stóp EBC, a sama decyzja (obniżka o 25pb) została już praktycznie zapowiedziana i jest w cenach. W dalszej części tygodnia liczymy natomiast na zaskoczenia danymi z USA po niższej stronie. Nie sugeruje to dłuższych kierunkowych zmian na rynkach długu, ale raczej na zawężenie spreadu między krzywą amerykańską i niemiecką.
 • Zachowanie SPW pod koniec tygodnia powinna zdeterminować sytuacja na rynkach bazowych. To raczej sugeruje umiarkowane wzrosty rentowności, skoncentrowane na długim końcu. Przekaz z konferencji prezesa NBP powinien pozostać jastrzębi, ale prawdopodobne, że rynek pozostanie skupiony na wydarzeniach z rynków bazowych.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).