Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Centroprawicowa EPL i Koalicja Obywatelska zwyciężają w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wiadomości zagraniczne

UE: Dotychczasowa koalicja utrzymała większość w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wzrost poparcia dla skrajnej prawicy i przyśpieszone wybory we Francji.

 • Zgodnie z wstępnymi wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego dotychczasowa koalicja utrzymała większość i zdobyła odpowiednio: centroprawicowa EPL 26% mandatów (z Polski należą do niej PO i PSL), socjaldemokraci S&D 19% i liberałowie Odnowić Europę 11,5% (z Polski do tej grupy należy Polska 2050). Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (PiS należy do tej formacji) uzyskali 10% mandatów, skrajna prawica uzyskała 8%, a Zieloni 7% głosów w 720-osobowym parlamencie. Pełne wyniki mają zostać opublikowane dziś o godz. 11:00.
 • Lider EPL Manfred Weber zaprosił socjaldemokratów i liberałów do utworzenia koalicji, a szefowa KE Ursula Von der Leyen wierzy, że utrzyma stanowisko przewodniczącej KE na drugą kadencję.
 • W reakcji na słaby wynik swojego ugrupowania i wygraną skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen (ponad 30% głosów), Prezydent Francji Emmanuel Macron rozwiązał parlament. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 30 czerwca, druga – 7 lipca.

USA: Zaskakująco mocny raport payrolls za maj obniża prawdopodobieństwo cięć stóp procentowych Fed w tym roku.

 • W maju powstało 272tys. nowych miejsc pracy w USA w sektorach pozarolniczych, prawie 100tys. więcej niż konsensus (180tys.) i ponad 100tys. więcej niż w kwietniu (165tys. po korekcie w dół z 175tys.). Stopa bezrobocia wzrosła do 4,0% z 3,9% wg konsensusu i  w poprzednim miesiącu. Istotnie odbiły wynagrodzenia godzinowe - do 0,4%m/m i 4,1%r/r z 0,2% i 3,9% w kwietniu oraz 0,3% i 3,9% wg konsensusu. Wzrost ten częściowo wynikał z niedawnej podwyżki płacy minimalnej w Kalifornii. Stopa aktywności zawodowej spadła do 62,5% z 62,7% w kwietniu i oczekiwań na tym samym poziomie.
 • W strukturze wzrostu miejsc pracy, podobnie jak w poprzednich miesiącach, dominowały usługi edukacyjne i zdrowotne (86tys. nowych zatrudnionych), usługi rozrywkowe i hotele (42tys.) i sektor rządowy (43tys.).
 • Zaskakująco mocny raport payrolls za maj obniża prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych Fed w tym roku. Obecnie spodziewamy się dwóch obniżek, pierwszej we wrześniu, ale nie możemy wykluczyć, że będzie tylko jedna.

Najbliższy tydzień na rynkach bazowych: Wyniki wyborów o PE, decyzje Fed i BoJ oraz inflacja CPI w USA.

 • Na początku tego tygodnia oczy inwestorów będą zwrócone na Europę i wyniki wyborów do PE. Obecna koalicja parlamentarna powinna zostać utrzymana, choć wzrosło poparcie dla partii skrajnie prawicowych. W kolejnych dniach uwagę przyciągną dane o inflacji konsumenckiej CPI w USA za maj (w środę) oraz posiedzenia FOMC (w środę) i BoJ (w piątek). Większość analityków nie spodziewa się zmian stóp procentowych, ale w przypadku Fed istotne będą oczekiwania członków Komitetu odnośnie do ścieżki stóp procentowych, odzwierciedlonej w wykresie kropkowym dot plot, w szczególności oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych we wrześniu. Wydarzenia w tym tygodniu:
  • Poniedziałek: indeks zaufania Sentix w strefie euro za czerwiec; wystąpienie J. Nagela z Bundesbanku,
  • Wtorek: koniuniktura w sektorze MŚP w USA (NFIB) w maju – nasza prognoza 89,5pkt. po 89,7pkt. miesiąc wcześniej; wystąpienie F. Villeroya z Banku Francji,
  • Środa: inflacja CPI w USA za maj (nasza prognoza inflacji bazowej 0,3%m/m i 3,5%r/r, poprzednio 0,3% i 3,6%); decyzja FOMC ws. stóp procentowych (nasza prognoza stopy bez zmian w przedziale 5,25%-5,50%); finalna inflacja CPI za maj w Niemczech (wstępnie 0,1%m/m i 2,4%r/r),
  • Czwartek: produkcja przemysłowa w strefie euro za kwiecień (nasza prognoza 0,0%m/m i -2,1%r/r poprzednio +0,6% i -1,0%); inflacja producencka PPI za maj (nasza prognoza 0,1%m/m i 2,5%r/r po 0,5% i 2,2% w kwietniu); wystąpienie J. Williamsa z Fed,
  • Piątek: decyzja Banku Japonii ws. stóp procentowych (spodziewamy się utrzymania stóp procentowych bez zmian); wstępne raport zaufania konsumentów wg Uniwersytetu Michgan za czerwiec (nasza prognoza 72pkt. po 69,1pkt. w maju); wystąpienie C. Lagarde z EBC i A. Goolsbee z Fed.

Wiadomości krajowe

KO zwycięża w wyborach do PE.

 • Według danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) do Parlamentu Europejskiego (PE) ze 100% okręgów wyborczych najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska (37,1%), uzyskując 21 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość: 36,2% (20 mandatów), Konfederacja: 12,1% (6 mandatów), Trzecia Droga: 6,9% (3 mandaty), Lewica: 6,3% (3 mandaty). Frekwencja wyniosła 40,65%.
 • Dobremu wynikowi KO towarzyszyło słabsze poparcie dla części koalicjantów rządowych (Trzecia Droga). Relatywnie wysokim poparciem cieszyli się kandydaci Konfederacji.

W tym tygodniu bilans płatniczy za kwiecień i ostateczne dane o majowej inflacji CPI.

 • W czwartek o 14:00 Narodowy Bank Polski (NBP) opublikuje dane o bilansie płatniczym za kwiecień. Prognozujemy, że saldo obrotów bieżących zamknęło się deficytem w wysokości €541mln, a  w ujęciu dwunastomiesięcznym jego nadwyżka wzrosła do 1,5% PKB z 1,2% PKB po marcu (w kwietniu 2023 deficyt wyniósł €2248mln). Szacujemy, że deficyt w handlu towarami wyniósł w kwietniu €54mln, przy wzroście eksportu o 1,0%r/r i wzroście importu o 2,2%r/r (w marcu odpowiednio -9,6%r/r i -8,3%r/r).
 • W piątek o 10:00 GUS upubliczni ostateczne dane o inflacji CPI w maju. Według wstępnego szacunku (flash) inflacja konsumencka wzrosła w ubiegłym miesiącu do 2,5%r/r z 2,4%r/r w kwietniu. Dane o strukturze wzrostu cen pozwolą na bardziej precyzyjne oszacowanie inflacji bazowej z wyłączeniem cen żywności i energii. Wg naszych obecnych szacunków obniżyła się ona w maju do 3,9%r/r z 4,1%r/r w kwietniu. Inflacja znalazła się ponownie w trendzie wzrostowym, a inflacja bazowa pozostaje na niekomfortowo wysokich poziomach. W takim otoczeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca 2024.

RPP: Są różne instrumenty do zacieśnienia polityki pieniężnej – L. Kotecki.

 • Być może lepsza byłaby trochę ciaśniejsza polityka pieniężna, ale są do tego różne instrumenty, nie tylko stopy procentowe – powiedział L. Kotecki z RPP. Zdaniem członka Rady do końca roku nie ma przestrzeni do obniżek stóp, a podwyżki są mało prawdopodobne. Kotecki zwrócił uwagę, że wcześniejszy spadek inflacji wynikał z powodów tymczasowych i jednorazowych, inflacja bazowa pozostaje w okolicach 4%, a inflacja CPI przekroczy 4%, a być może 5% ponownie w tym roku.

RPP: Wzrost cen żywności i energii w 2poł24 może wpłynąć na oczekiwania inflacyjne – minutes.

 • Wzrost cen żywności, związany ze wzrostem podatku VAT oraz energii w 2poł24 mogą w ocenie RPP wpłynąć na oczekiwania inflacyjne – wynika z opisu dyskusji (minutes) na majowym posiedzeniu Rady. Zdaniem RPP największym ryzykiem dla średnioterminowych perspektyw inflacji jest dalsze kształtowanie się dynamiki wynagrodzeń.

MF nie wyklucza emisji bonów skarbowych w dalszej części roku.

 • Ministerstwo Finansów (MF) nie wyklucza emisji bonów skarbowych w dalszej części roku, jeśli będzie taka potrzeba, jednak koncentrujemy się na emisji obligacji – powiedział minister A. Domański. Dodał, że celem resortu jest przede wszystkim utrzymanie bezpiecznych poziomów średniej zapadalności długu.

MF: Założenia makro do projektu budżetu na 2025 będą zbliżone do tych z WPFP – J. Drop.

 • Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu na 2025 będą zbliżone do tych zaprezentowanych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP) – poinformował wiceminister finansów J. Drop. W przyjętym pod koniec kwietnia WPFP ministerstwo prognozowało, że w 2025 inflacja CPI wyniesie 4,1%, wobec 5,2% w 2024, a wzrost PKB przyspieszy do 3,7% z 3,1% w roku bieżącym

MF: Na koniec maja na rachunkach budżetowych było PLN163mld.

 • Na koniec maja na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość PLN163,0mld, wobec PLN174,4mld na koniec kwietnia – poinformowało Ministerstwo Finansów. Do końca 2024 do wykupu pozostaje długo o wartości nominalnej PLN75,9mld, w tym obligacje hurtowe za PLN42,7mld, obligacje detaliczne o wartości PLN16,5mld i obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych o wartości PLN16,7mld.

NBP: Portfel kredytów mieszkaniowych z CHF nadal głównym źródłem obciążeń dla banków.

 • Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych nadal stanowi główne źródło obciążeń banków, ale skala przyszłych kosztów tego ryzyka nie powinna stanowić zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania sektora – wynika z raportu NBP o stabilności sektora finansowego. Odnotowano, że skala dodatkowych rezerw na pokrycie ryzyka kredytów w CHF sięga od kilkunastu do ponad PLN20mld.
 • W ocenie NBP zaangażowanie banków w obligacji skarbowe i gwarantowane przez skarb państwa pozostaje wysokie, ale wrażliwość banków na ryzyko związane z tą ekspozycją jest umiarkowana. W warunkach nadpłynności sektora i możliwości użycia portfela jako zabezpieczenia w transakcjach warunkowych (buy sell back), ryzyko związane z portfelem obligacji niewycenianych rynkowo, mogące zmaterializować się w przypadku konieczności jego sprzedaży po cenie rynkowej jest niewielkie.

BŚ: Stworzenie Rady Fiskalnej może wspierać stabilność makro w Polsce.

 • Polska skorzysta na stworzeniu niezależnej instytucji w formie Rady Fiskalnej, która może odgrywać ważną rolę w ocenie polityki rządowej i prognozowanych trendów ekonomicznych – uważa starsza ekonomistka Banku Światowego (BŚ) na Polskę i Unię Europejską (UE) N. Picarelli. W jej ocenie biorąc pod uwagę oczekiwane zmiany makro-fiskalne, Rada Fiskalna może wspierać stabilność makroekonomiczną.

Komentarz rynkowy

Piątkowe payrolls szokiem dla rynków.

 • Zachowanie rynków w ubiegłym tygodniu w dużej mierze zdeterminowały piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy (payrolls). Wysoki wzrost wynagrodzeń oddala szanse na szybki powrót inflacji w USA do celu, czy obniżki stóp Fed w tym roku. Efektem był drastyczny spadek €/US$ z 1,09 do 1,0750 oraz wzrost rentowności Treasuries o około 15pb w piątek. Na krzywej niemieckiej ruch był o mniej więcej połowę mniejszy.
 • Mocniejszy dolar i wcześniejsza fala domykania pozycji na carry trade wpłynęły na osłabienie walut CEE w ubiegłym tygodniu. Kurs €/PLN zbliżył się do 4,32, najwyżej od ponad 2 tygodni. SPW zakończyły tydzień stosunkowo niewielkimi zmianami (rentowności wyższe o mniej niż 5pb).

Możliwa umiarkowana korekta na €/US$ i €/PLN.

 • Krótkoterminowo przestrzeń do spadku €/US$ mogła się wyczerpać i prawdopodobna jest niewielka korekta. Widzimy jednak miejsce do spadku pary do 1,0650 w ciągu tygodnia. Po payrolls inwestorzy musieli mocno zweryfikować oczekiwania na kolejne posunięcia FOMC i naszym zdaniem nie zmienią tego publikowane w tym tygodniu dane (liczymy m.in. na wzrost CPI nadal zbyt szybki, aby szybko sprowadzić inflację do celu). Korekta na €/US$, o której pisaliśmy wcześniej, w zasadzie realizuje się jeszcze przed wakacjami.
 • Naszym zdaniem również przestrzeń do wzrostu €/PLN przynajmniej krótkoterminowo się wyczerpała. Dość prawdopodobna wydaje się korekta / umocnienie złotego na początku tygodnia, o ile €/US$ nie pogłębi spadku już na początku tygodnia. W razie utrzymania negatywnego nastawienia do walut CEE, widzimy pole do wzrostu €/PLN do około 4,34-35. Na więcej raczej nie pozwolą solidne fundamenty stojące za złotym, jak perspektywa utrzymania wysokich stóp NBP.
 • Szanse na pogłębienie tegorocznych dołków przez €/PLN w tym miesiącu znacząco spadły. Nadal jednak oczekujemy, że stanie się to w kolejnych tygodniach. W 3kw24 widzimy nadal perspektywę zejścia €/PLN do około 4,20. Obecne osłabienie złotego odbywa się z uwagi na duże przeszacowania w oczekiwaniach na obniżki stóp Fed, podczas gdy krajowe fundamenty pozostają wspierające.

Rynki długu nadal pod presją.

 • W tym tygodniu liczymy na dalsze, choć już istotnie mniejsze niż w ubiegłym tygodniu, wzrosty rentowności, szczególnie w USA. O ile nie dojdzie do istotnych zaskoczeń danymi inflacyjnymi z USA w tym tygodniu, inwestorzy powinni nadal przebudowywać pozycje z nastawieniem na potencjalny brak obniżek stóp Fed w tym roku. Ostrożne komentarze po czwartkowym posiedzeniu EBC sugerują tez wzrost rentowności Bunda, choć w mniejszej skali.
 • Zachowanie długich SPW w tym tygodniu powinna zdeterminować sytuacja na rynkach bazowych, co raczej wskazuje na umiarkowany wzrost rentowności. W tym tygodniu mamy mało publikacji danych z kraju. Dość spokojna reakcja na decyzję RPP i konferencję prezesa NBP nie sugerują natomiast dużych zmian na krajowym krótkim końcu krzywej dochodowości.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).