Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Dziś inflacja (2,5%) w strefie euro. Duża emisja obligacji BGK w US$.

Wiadomości zagraniczne

USA: Stabilizacja koniunktury w przemyśle w czerwcu wg ISM oraz PMI.

 • W czerwcu indeks koniunktury ISM w przemyśle nieznacznie obniżył się do 48,5pkt. z 48,7pkt. w maju, wobec oczekiwań na poziomie 49,1pkt. Odczyt poniżej granicy 50pkt., sygnalizujący słabą koniunkturę, utrzymuje się już 19. miesiąc z rzędu. W strukturze ISM: spadły indeksy produkcji (do 48,5pkt. z 48,7pkt.), zatrudnienia (do 49,3pkt. z 51,1pkt.) oraz cen (do 52,1pkt. z 57,0pkt.), natomiast wyraźnie poprawił się indeks nowych zamówień (do 49,3pkt. z 45,4pkt.).
 • Konkurencyjny wskaźnik PMI w przemyśle odnotował natomiast nieznaczną poprawę (do 51,6pkt. z 51,3pkt., wstępny odczyt 51,7pkt.) i tym samym utrzymał się powyżej granicy 50pkt.
 • Dla amerykańskiego PKB kluczowe będą dane z sektora usług – ISM z tego sektora i finalne PMI poznamy jutro.

Niemcy: Inflacja zwolniła w czerwcu do 2,5%r/r. Dziś dane dla strefy euro.

 • Inflacja konsumencka HICP w Niemczech, zgodnie z konsensusem, obniżyła się w czerwcu do 2,5%r/r z 2,8% w maju. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2%m/m, podobnie jak miesiąc wcześniej. Wahnięcie w ujęciu rocznym wynikało z efektów bazy, związanych z wprowadzeniem tanich biletów komunikacyjnych w maju ub.r. Także inflacja mierzona krajowym wskaźnikiem CPI spadła z 2,4% w maju do 2,2% w czerwcu. W naszej ocenie w najbliższych miesiącach inflacja w Niemczech będzie się wahać w przedziale 2-3%.
 • Dziś poznamy dane o inflacji HICP w całej strefie euro. Konsensus wskazuje na jej spadek do 2,5%r/r z 2,6% w maju, przy wzroście 0,2%m/m. Inflacja bazowa powinna się natomiast obniżyć do 2,8%r/r z 2,9% w maju.
 • Według EBC (głos P. Lane) inflacja w strefie euro powinna powrócić do celu 2% pod koniec 2025 r., gdzie głównym czynnikiem ryzyka dla tej prognozy pozostaje podwyższona dynamika wynagrodzeń. Prezes C. Lagarde natomiast wskazała, podczas trwającej obecnie konferencji naukowej EBC w Sintrze, że praca EBC w obniżaniu inflacji nie została jeszcze wykonana. Tym samym, Lagarde powstrzymała się przed nakreśleniem scenariusza dla przyszłej ścieżki stóp (forward guidance).
 • Ostatnie dane sugerują możliwość kolejnej obniżki stóp EBC we wrześniu, choć niektórzy członkowie Rady Prezesów EBC mogą postulować jej przesunięcie na zimę.

Strefa euro i Wielka Brytania: Słaba koniunktura wg PMI w przemyśle w Europie Kontynentalnej.

 • Finalne odczyty indeksu PMI w przemyśle za czerwiec nie różnią się istotnie od wartości wstępnych. Potwierdzają słabość koniunktury przemysłu w strefie euro, w szczególności w Niemczech. PMI w przemyśle w strefie euro w czerwcu wyniósł 45,8pkt. (wstępnie 45,6pkt., spadek z 47,3pkt. w maju), w Niemczech 43,5pkt. (wstępnie 43,4pkt., poprzednio 45,4pkt.), zaś we Francji 45,4pkt. (wstępnie 45,3pkt., poprzednio 46,4pkt.).
 • Finalne dane potwierdziły silną koniunkturę w przemyśle brytyjskim (50,9pkt.), choć odczyt był niższy niż wartość wstępna (51,4pkt.) oraz odczyt dla maja (51,2pkt.).

Wiadomości krajowe

Dziś rozpoczyna się posiedzenie RPP.

 • Jutro poznamy decyzję RPP oraz lipcową projekcję NBP. Warto odnotować, że na ostatniej konferencji Prezes Adam Glapiński pokazał, że w scenariuszu częściowego zniesienia tarcz antyinflacyjnych (energia elektryczna, gaz, ciepło), inflacja CPI wzośnie do poziomu 5,2% na koniec bieżącego roku.
 • Spodziewamy się, że lipcowa projekcja NBP będzie wskazywała podobną dynamikę inflacji, co będzie wpisywało się w narrację Prezesa NBP o braku przesłanek do zmiany parametrów polityki pięniężnej w tym roku.

Duża emisja papierów BGK w US$.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny obligacji w US$: 10-letnich (na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) i 30-letnich (na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego). Łączna wartość nominalna emisji obu serii obligacji wyniesie US$3,5mld, przy łącznym popycie inwestorów wynoszącym około US$6,6mld.
 • BGK nie planuje w wakacje wychodzić na rynki zagraniczne z publicznymi emisjami. Nie wyklucza natomiast mniejszych emisji w formacie private placement. W ocenie BGK sprzedaż obligacji 30-letnich na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego powinna zabezpieczyć większość całorocznych potrzeb pożyczkowych tego funduszu w tym roku.

US$2mld pożyczki na zbrojenia od USA.

 • Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę pożyczki bezpośredniej w ramach programu Foreign Military Financing na kwotę US$2mld. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na dalsze wzmacnianie potencjału obronnego Polski poprzez zakup od strony amerykańskiej zdolności z zakresu obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Komentarz rynkowy

Optymizm po wyborach we Francji na razie opadł.

 • Inwestorzy są niezdecydowani jak zinterpretować wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji. Pierwsza reakcja była zdecydowanie pozytywna, najprawdopodobniej na bazie oczekiwań na utworzenie rządu technicznego, a więc bez dominacji skrajnej lewicy i prawicy. Kurs €/US$ w ciągu dnia dotarł do 1,0780, ale cofnął się do 1,0730. Para €/PLN spadła poniżej 4,30, ale tu ruch cofnął się w pełni.
 • Na bazowych rynkach długu początek tygodnia przyniósł dalsze wzrosty rentowności, skoncentrowane na długim końcu. Dochodowości amerykańskich i niemieckich 10latek podniosły się o 4-5pb. Wygląda na to, że na tym rynku inwestorzy pozytywnie ocenili wyniki wyborów we Francji. SPW osłabiły się w podobnej skali jak rynki bazowe, 5pb na długim końcu.

Oczekujemy umocnienia złotego w wakacje.

 • Jak na razie para €/US$ nie byłą w stanie trwale złamać oporu na poziomie 1,0750. Spodziewamy się jednak kolejnych prób. Na razie realizuje się zadowalający z punktu widzenia rynków scenariusz technicznego rządu we Francji. Rozpoczynające się wakacje to też okazja do odbudowy pozycji carry trade, masowo domykanych w pierwszej połowie czerwca w oczekiwaniu niższej zmienności. Implikuje to wysokie prawdopodobieństwo dalszego osłabienia dolara i umocnienia ryzykownych aktywów. Ryzykiem jest jednak druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Techniczny poziom docelowy po złamaniu 1,0750 to okolice 1,09.
 • Naszym zdaniem w wakacje dojdzie do kolejnych prób umocnienia złotego. Nadal uważamy, że do września para €/PLN prawdopodobnie dotrze poniżej 4,25. Liczymy na odbudowę pozycji na carry trade, które po dużych stratach w LatAm powinny być teraz otwierane m.in. w Polsce. Ryzykiem pozostają głownie obawy geopolityczne, związane z wyborami prezydenckimi w USA, choć mała reakcja na pierwszą debatę prezydencką sugeruje, że temat jest już przez rynki mocno ograny.

Umocnienie SPW możliwe w wakacje.

 • W wakacje oczekujemy dalszych wzrostów rentowności na bazowych rynkach długu. Odbudowa pozycji carry trade oznacza pozbywanie się bezpiecznych aktywów, a więc szczególnie obligacji. Na duże wzrosty rentowności jednak nie liczymy. Rosną bowiem szanse na szybką kontynuację obniżek stóp przez EBC, a ostatnie dane inflacyjne z USA podnoszą prawdopodobieństwo, że swój cykl obniżek Fed rozpocznie już we wrześniu.
 • Naszym zdaniem wakacje przyniosą umocnienie SPW, głównie na długim końcu. SPW dobrze zniosły ostatnie napięcia rynkowe i wyższe rentowności w USA i Niemczech. Ponadto ostatnia seria danych, w szczególności ponowne pogorszenie koniunktury w niemieckim przemyśle, pogorszyła perspektywy odbicia gospodarczego, prowadząc do powrotu oczekiwań na obniżki stóp procentowych przez RPP.
 • Liczymy też na napływ inwestorów zagranicznych na długie SPW. Po dużych stratach w LatAm inwestorzy zagraniczni mogą decydować się na zakupy w naszym regionie, przynajmniej jako dywersyfikację dla innych pozycji na rynkach wschodzących. Wydaje się to potwierdzać zachowanie np. złotego, który od szczytu napięć w połowie czerwca odrobił dużą część strat, w przeciwieństwie do niektórych walut LatAm.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).