Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Zaskakujące zwycięstwo koalicji lewicowej w II turze wyborów we Francji. Lipcowa projekcja NBP uzasadnia brak zmian stóp NBP w tym roku.

Wiadomości zagraniczne

Francja: Koalicja partii lewicowych zaskakującym zwycięzcą II tury wyborów parlamentarnych we Francji.

 • Według oficjalnych wyników, Nowy Front Ludowy (NFL) zwyciężył w przedterminowych wyborach we Francji. Koalicja partii lewicowych - Francji Niepokornej, Partii Socjalistycznej, Zielonych i Partii Komunistycznej - uzyskała 182 na 577 mandatów w parlamencie, drugie miejsce zajęła koalicja Razem dla Republiki, partia związana z prezydentem E. Macronem (168 mandatów), a dopiero trzecie miejsce uzyskało Zjednoczenie Narodowe M. Le Pen (143 mandaty), centroprawicowi Republikanie 45 mandatów. Żadna z partii nie uzyskała większości bezwzględnej 289 mandatów, dla stabilności rządzenia konieczne będzie stworzenie koalicji, której powołanie raczej nie będzie ani łatwe ani szybkie.
 • W porównaniu z poprzednimi wyborami partie wchodzące w NFL zyskały 51 mandatów, obóz E. Macrona stracił 76 mandatów, a skrajna prawica zyskała 54 mandaty. Frekwencja w wyborach była bardzo wysoka 66,7%, najwyższa XXI w. (w I turze tydzień temu 65%).
 • Dziś dymisję ma złożyć premier G. Attal, liderzy NFL wezwali prezydenta E. Macrona do desygnowania lewicowego kandydata na premiera.

USA: Osłabienie rynku pracy wg raportu payrolls w maju-czerwcu.

 • Choć wg raportu payrolls w czerwcu powstało więcej miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (206tys.) niż zakładał konsensus (190tys.), to jednak ze względu na istotną korektę w dół danych za maj (do 218tys. z 272tys., łącznie o 111tys. w poprzednich 2 miesiącach), dane wskazują na osłabienie rynku pracy w maju-czerwcu. Stopa bezrobocia wzrosła w czerwcu do 4,1% z 4,0% miesiąc wcześniej i przy oczekiwaniach na 4,0%, wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do 62,6% z 62,5% w maju.
 • Na 206tys. nowych miejsc pracy, 136tys. przypadło na sektor prywatny, głównie usługi związane z opieką zdrowotną, edukacją, rekreacją, handlem, natomiast 70tys. przypadło na sektor publiczny, w lwiej części na poziomie stanowym (na poziomie federalnym +5tys.).

Najbliższy tydzień na rynkach bazowych: Nowa polityczna układanka po wyborach we Francji, szczyt NATO, wystąpienie Prezesa Fed w Kongresie i inflacja CPI w USA.

 • Na początku tygodnia uwaga inwestorów skupi sią na wydarzeniach związanych z formowaniem nowego rządu we Francji i niepewnością związaną z polityką fiskalną rządu z udziałem partii skrajnie lewicowych. We wtorek szef Fed J. Powell przedstawi raport nt. polityki pieniężnej w Senacie, a  w środę w Izbie Reprezentantów. Przekaz powinien współgrać z ostatnimi wystąpieniami: ostatnie odczyty inflacji są pozytywne, ale potrzeba ich potwierdzenia w najbliższych miesiącach, aby były możliwe cięcia stóp.
 • We wtorek rozpocznie się 3-dniowy szczyt NATO w Waszyngtonie. Do głównych tematów dyskusji będzie należeć wsparcie dla Ukrainy oraz wydatki na obronność krajów NATO.
 • W czwartek poznamy kluczowe dane w tym tygodniu: odczyt inflacji CPI w USA. Zgodnie z konsensusem, spodziewamy się wzrostu cen o 0,1%m/m i 3,1%r/r w czerwcu po 0,0% i 3,3% w maju. W przypadku inflacji bazowej oczekujemy 0,2%m/m i 3,4%r/r, podobnie jak w maju. Odczyty te będą wspierać scenariusz rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych Fed we wrześniu. Wydarzenia w tym tygodniu:
  • Poniedziałek: indeks koniunktury Sentix w strefie euro za lipiec,
  • Wtorek: wystąpienie Prezesa Fed przed Komisją Bankową Senatu USA; wystąpienia przedstawicieli Fed (Barr, Bowman),
  • Środa: wystąpienie J. Powella przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA; wystąpienia przedstawicieli Fed (Bowman, Goolsbee) i EBC (Nagel), zapasy hurtowników w USA w maju;
  • Czwartek: finalna inflacja CPI za czerwiec w Niemczech (wstępnie 0,1%m/m i 2,4%r/r); inflacja CPI w USA (nasza prognoza: 0,1%m/m i 3,1%r/r dla CPI oraz 0,2%m/m i 3,4%r/r dla inflacji bazowej, podobnie jak miesiąc wcześniej); wystąpienia przedstawicieli Fed (Bostic, Musalem),
  • Piątek: inflacja producencka PPI w USA za czerwiec (nasza prognoza 0,1%m/m i 2,3%r/r po -0,2% i 2,2% w maju; indeks zaufania konsumentów w USA w lipcu wg Uniwersytetu Michigan (nasza prognoza 67pkt. po 68,2pkt. w czerwcu).

Wiadomości krajowe

Spadają wydatki Ukraińców w Polsce.

 • Według danych NBP w 1kw24 spadały wydatki nierezydentów w Polsce oraz wzrosły wydatki Polaków jadących za granicę. Krajowe przychody z tego rodzaju usług zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o PLN3,1mld, tj. 21%. NBP podaje, że spadki w przychodach spowodowane były głównie przez wysokie wydatki obywateli Ukrainy w analogicznym okresie poprzedniego roku, które teraz wróciły do wcześniej notowanych poziomów. W tym samym okresie wydatki Polaków na podróże zagraniczne wzrosły o PLN0,7mld (tj. o 8,3%), głównie w wyniku większej liczby wyjazdów turystycznych.
 • Dane wydają się potwierdzać stopniowy odpływ uchodźców z Ukrainy z kraju. Wskazywały na to m.in. dane o sprzedaży detalicznej, gdzie rozczarowywała w ostatnich miesiącach m.in. sprzedaż żywności. Sugeruje to ryzyko słabszego odbicia wydatków konsumpcyjnych w 2poł24.

Minutes z posiedzenia RPP w czerwcu.

 • NBP opublikował sprawozdanie z posiedzenia RPP w czerwcu. W ocenie RPP, w ostatnim czasie utrzymywał się silny spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską dynamiką aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku ograniczenia inflacji. Oceniano, że sprzyja także temu umocnienie złotego.
 • Większość członków Rady wskazywała, że czynnikiem, który powinien ograniczać presję inflacyjną także w średnim okresie jest obecny poziom stóp procentowych.
 • Niektórzy członkowie Rady zwracali przy tym uwagę na pewien wzrost miar oczekiwań inflacyjnych konsumentów w ostatnim okresie. Członkowie Rady oceniali, że trwa ożywienie koniunktury, choć ostatnie dane były zróżnicowane. Członkowie Rady zaznaczali, że czynnikiem niepewności jest dalsze kształtowanie się wynagrodzeń, a także skala wpływu wzrostu płac na popyt konsumpcyjny. Jednocześnie oceniano, że pogorszenie się wyników finansowych przedsiębiorstw w 1kw24 może ograniczyć przestrzeń do absorbowania rosnących płac przez firmy.

NBP: Rewizja prognoz inflacji bazowej w dół, a cen energii w górę w lipcowej projekcji.

 • Dyrektor Departamentu Analiz i Badań NBP, prof. Jacek Kotłowski, zaprezentował dziś szczegóły nowej projekcji NBP. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, prognoza wzrostu w 2kw24 została skorygowana z 3,6 r/r (projekcja marcowa) do 2,9 r/r, m.in. ze względu na niższą dynamikę inwestycji oraz mniejszy wkład zapasów do wzrostu. Podwyższona został natomiast dynamika spożycia zbiorowego i indywidualnego. Podkreślano niski popyt zewnętrzny, zwłaszcza z Niemiec, oraz spadek popytu na pracę. W najnowszej projekcji prognozowany jest spadek zatrudnienia w 2024 o 0,6% r/r (wobec wzrostu o 0,3% r/r w projekcji marcowej) oraz wzrost stopy bezrobocia do 3,2% w 4kw24 (2,7% w projekcji marcowej).
 • Największym zaskoczeniem dla nas jest wyższy poziom wynagrodzeń w projekcji lipcowej w odniesieniu do marcowej (rewizja dynamiki rocznej z 11,5 do 12,9% w 2024; z 7,1 do 8,6% w 2025 oraz z 6,7 do 6,8% w 2026), w połączeniu z obniżeniem ścieżki inflacji bazowej (rewizja z 4,7 do 4,2% w 2024; z 4,5 do 3,8% w 2025 oraz z 4,1 do 3,5% w 2026). Biorąc pod uwagę silną zależność między inflacją usług oraz dynamiką wynagrodzeń, oznacza to, że NBP dokonał bardzo dużej rewizji w dół projekcji dla inflacji towarów wchodzących w skład inflacji bazowej, m.in. ze względu na oczekiwania dotyczące aktywności gospodarczej oraz globalnej dezinflacji.
 • Według lipcowej projekcji NBP, inflacja bazowa pozostanie na bieżącym poziomie (lekko poniżej 4,0% r/r) do końca 2025, a następnie zacznie stopniowo obniżać się do 3,3% pod koniec horyzontu projekcji. Z kolei inflacja CPI, ze względu na podwyżki VAT na żywność oraz uwolnienie cen energii, wzrośnie do 6,3% w 1kw25, a następnie będzie powracać do celu 2,5% w 4kw26. W naszej opinii, przy założonej przez NBP dynamice wynagrodzeń, ścieżka dla inflacji bazowej jest lekko niedoszacowana, a wpływ uwolnienia cen energii elektrycznej w styczniu 2025 na CPI (1,1pp), jest przeszacowany o około 0,5pp.
 • Oprócz przywrócenia opłaty mocowej, założenia NBP implikują wzrost cen energii w rachunku o prawie 20% (na rachunek składa się cena energii i opłaty dystrybucyjne, w tym opłata mocowa). Obecna ustawa wprowadziła limit cen energii dla gospodarstw domowych w 2poł24 na poziomie PLN500/MWh. Na podstawie tendencji rynkowych z ostatnich miesięcy i prognoz cen paliw i uprawnień do emisji, nie zakładamy istotnych zmian cen hurtowych energii elektrycznej w najbliższych miesiącach. Średnia cena dla kontraktu baseload wynosiła PLN390 w okresie styczeń-lipiec br., a wyceny dla kontraktu forward na dostawy energii w całym 2025 pozostawały w tym roku bardzo stabilne – średnio na poziomie PLN464 w tym roku, dzisiaj: PLN466).
 • Kolejnym zaskoczeniem jest znaczna rewizja prognozy dla spożycia gospodarstw domowych (podwyższenie z 3,8 do 4,4% w 2024 r. oraz obniżenie z 4,8 do 3,4% w 2025). Tak jak zmiany w 2024 są związane przede wszystkim z lepszym odczytem za 1kw24 oraz zmianą założeń dla 2kw24, tak zmiany dla 2025 wynikają po części z niższej dynamiki dochodów realnych w przyszłym roku. NBP w projekcji lipcowej spodziewa się więc niższej skłonności do konsumpcji wśród Polaków.
 • Podsumowując, dzisiejsza konferencja pokazuje, że przy bieżących parametrach polityki pieniężnej, która została określona przez Dyrektora Kotłowskiego jako restrykcyjna, w krótkim okresie inflacja CPI wzrośnie powyżej 6%, aby następnie wrócić do celu inflacyjnego na koniec horyzontu projekcji. W naszej opinii, istnieje ryzyko, że inflacja bazowa będzie kształtowała się na wyższym poziomie niż w projekcji, zwłaszcza w przypadku utrzymywania się wysokiej dynamiki płac. Z drugiej strony, ścieżka cen energii może być na nieco niższym poziomie.
 • W naszej ocenie zarówno retoryka RPP, jak i lipcowa projekcja NBP wskazują na bardzo niskie szanse na jakiekolwiek obniżki stóp w tym roku, a  w przyszłym roku pole do cięć może być istotnie mniejsze niż aktualnie wycenia to rynek (około 75bp obniżki łącznie do końca 2025).

Kotecki: Przestrzeń do nieco luźniejszej polityki pieniężnej na początku 2025.

 • Ludwik Kotecki z RPP powiedział w piątek, że lipcowa projekcja inflacyjna wygląda bardziej optymistycznie niż marcowa i widzi przestrzeń do poważnej dyskusji o nieco luźniejszej polityce pieniężnej na początku 2025. Kotecki przyznał, że nie widzi miejsca na zaostrzenie polityki pieniężnej, co rozważał 1-2 miesiące temu.
 • Kotecki uznał, że złagodzenie polityki pieniężnej o 75-100pb w 2025 nie jest całkowicie nieprawdopodobne, ale przestrzegałby przed pośpiechem. Według Koteckiego inflacja osiągnie tegoroczny szczyt w grudniu br., na początku 2025 odczyt CPI będzie wysoki, ale potem zacznie zwalniać i mamy szansę na trwałą, a nie tymczasową, jak obecnie inflację na poziomie 2-4%.

Domański: MF nie planuje obecnie nowelizacji budżetu.

 • Minister Finansów Andrzej Domański powiedział, że MF nie planuje obecnie nowelizacji tegorocznego budżetu. Dodał, że pojawiają się sygnały, że wpływy budżetowe zaczynają się poprawiać.
 • Z danych fiskalnych – deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł PLN2,6mld w 1kw24 w porównaniu z PLN7,3mld w analogicznym okresie 2023 roku.
 • W najbliższą środę planowany jest jedyny w tym miesiącu przetarg zamiany obligacji, pod koniec lipca MF planuje zorganizować dwa przetargi sprzedaży obligacji.

Komentarz rynkowy

Słabszy dolar i mocniejszy złoty w oczekiwaniu na wrześniową decyzję Fed.

 • W ubiegłym tygodniu kurs €/US$ przełamał się ponad 1,08. Ostatnio był tak wysoko w pierwszej połowie czerwca. Inwestorzy prawdopodobnie liczą, że po serii rozczarowujących danych z USA Fed rozpocznie obniżki stóp od września. Widać to także na bazowych rynkach długu, gdzie mimo ogólnie dobrych nastrojów na rynkach rentowności przesuwają się w dół.
 • W takim otoczeniu zaskoczeniem nie jest dalsze umocnienie złotego. W ubiegłym tygodniu kurs zdecydowanie wyłamał się poniżej 4,30 i dziś rano jest poniżej 4,29. Na SPW obserwujemy spłaszczenie krzywej. Rynek faktycznie traci nadzieję na szybkie obniżki stóp procentowych w kraju w reakcji na bardzo silnie antyobniżkową retorykę RPP.

Stopniowe osłabienie dolara i umocnienie złotego w lipcu.

 • Przez większą część tego tygodnia dzieje się niewiele. W czwartek poznamy jednak dane inflacyjne z USA, kluczowe z punktu widzenia najbliższych decyzji FOMC. Spodziewamy się wyników w granicach 0,1-0,2% m/m, a więc zadowalająco z punktu widzenia FOMC. Rozpoczynające się wakacje to także okazja do odbudowy pozycji carry trade, masowo domykanych w pierwszej połowie czerwca, co na ogół oznacza słabszego dolara. Techniczny poziom docelowy to okolice 1,09.
 • Nadal uważamy, ze para €/PLN ma istotną szansę dość szybko (tydzień-dwa) dotrzeć do okolic 4,25. Pomaga słabszy dolar czy niespodziewane zaostrzenie retoryki NBP gaszące oczekiwania na jakiekolwiek obniżki stóp w tym roku, a nawet w 2025. Nadal też uważamy, ze w wakacje kurs dotrze poniżej 4,25. Liczymy na odbudowę pozycji na carry trade, które po dużych stratach w LatAm powinny być teraz otwierane m.in. w Polsce. Ryzykiem pozostają głównie obawy geopolityczne, związane z wyborami prezydenckimi w USA.

Dalsze spłaszczenie krzywej SPW.

 • Jak na razie górę wzięły oczekiwania na obniżki stóp przez główne banki centralne i mimo ogólnie dobrych nastrojów wśród inwestorów, obserwujemy spadki rentowności na bazowych rynkach długu. W tym tygodniu powinny jednak wyhamować. W tym tygodniu będzie mało nowych danych z głównych gospodarek, a te które poznamy nie powinny zaskoczyć.
 • W wakacje liczymy na dalsze spłaszczenie krzywej SPW. Widać reakcję rynku na jastrzębią retorykę RPP i to mimo pewnego rozczarowania danymi ze sfery realnej z kraju, czy np. Niemiec. Nadal jest więc pole do wzrostu rentowności na krótkim końcu.
 • Liczymy też na napływ inwestorów zagranicznych na długie SPW. Po dużych stratach w LatAm inwestorzy zagraniczni mogą decydować się na zakupy w naszym regionie, przynajmniej jako dywersyfikację dla innych pozycji na rynkach wschodzących.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).