Serwis Ekonomiczny ING

Tygodnik |

Tygodnik ING: Rosną oczekiwania na obniżkę stóp Fed we wrześniu.

  • Choć wg raportu payrolls w czerwcu powstało więcej miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (206tys.) niż zakładał konsensus (190tys.), to jednak ze względu na istotną korektę w dół danych za maj (do 218tys. z 272tys., łącznie o 111tys. w poprzednich 2 miesiącach), dane wskazują na osłabienie rynku pracy w maju-czerwcu. Stopa bezrobocia wzrosła w czerwcu do 4,1% z 4,0% miesiąc wcześniej i przy oczekiwaniach na 4,0%, wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do 62,6% z 62,5% w maju. Na 206tys. nowych miejsc pracy, 136tys. przypadło na sektor prywatny, głównie usługi związane z opieką zdrowotną, edukacją, rekreacją, handlem, natomiast 70tys. przypadło na sektor publiczny, w lwiej części na poziomie stanowym (na poziomie federalnym +5tys.).
  • W czwartek poznamy kluczowe dane w tym tygodniu: odczyt inflacji CPI w USA. Zgodnie z konsensusem, spodziewamy się wzrostu cen o 0,1%m/m i 3,1%r/r w czerwcu po 0,0% i 3,3% w maju. W przypadku inflacji bazowej oczekujemy 0,2%m/m i 3,4%r/r, podobnie jak w maju. Odczyty te będą wspierać scenariusz rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych Fed we wrześniu (inflacja m/m nie więcej jak 0,2% oznacza powrót w granice celu Fed w kilka miesięcy).
  • Przez większą część tego tygodnia nie będzie publikacji nowych danych makroekonomicznych. W czwartek poznamy jednak dane inflacyjne CPI z USA, kluczowe z punktu widzenia najbliższych decyzji FOMC. Spodziewamy się wyników w granicach 0,1-0,2% m/m, a więc zadowalająco z punktu widzenia FOMC. Rozpoczynające się wakacje to także okazja do odbudowy pozycji carry trade, masowo domykanych w pierwszej połowie czerwca, co na ogół oznacza słabszego dolara. Techniczny poziom docelowy to okolice 1,09.
  • Nadal uważamy, że para €/PLN ma istotną szansę by dość szybko (w ciągu tygodnia-dwóch) dotrzeć do okolic 4,25. Pomaga słabszy dolar czy niespodziewane zaostrzenie retoryki NBP gaszące oczekiwania na jakiekolwiek obniżki stóp w tym roku, a nawet w 2025. Nadal też uważamy, ze w wakacje kurs dotrze poniżej 4,25. Liczymy na odbudowę pozycji na carry trade, które po dużych stratach w LatAm powinny być teraz otwierane m.in. w Polsce. Ryzykiem pozostają głównie obawy geopolityczne, związane z wyborami prezydenckimi w USA.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).


Załączniki