Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Minorowe nastroje inwestorów w strefie euro. Rozdźwięk w komunikacji RPP.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Załamanie nastrojów inwestorów w lipcu wg Sentix.

 • Indeks nastrojów inwestorów prywatnych i instytucjonalnych Sentix w strefie euro spadł do -7,3pkt. w lipcu z +0,3pkt. w czerwcu, poniżej konsensusu -0,5pkt. Był to pierwszy miesięczny spadek indeksu od października 2023. Indeks tworzony jest na próbie 4,5tys. inwestorów.
 • W lipcu załamały się zarówno oceny bieżącej sytuacji (-15,8pkt. po -9,0pkt. w czerwcu), jak i oczekiwania (+1,5pkt. po +10,0pkt. miesiąc wcześniej). Wczorajszy odczyt wpisuje się w serię rozczarowujących danych miękkich (PMI, Ifo) oraz twardych (np. niemiecka produkcja przemysłowa).

USA: Dziś wystąpienie J. Powella w Senacie. Początek szczytu NATO w Waszyngtonie.

 • Dziś szef Fed J. Powell przedstawi raport nt. polityki pieniężnej przed Komisją Bankową Senatu USA, jutro - w Izbie Reprezentantów. Przekaz powinien współgrać z ostatnimi wystąpieniami: ostatnie odczyty inflacji są pozytywne, ale potrzeba ich potwierdzenia w najbliższych miesiącach, aby były możliwe cięcia stóp.
 • Dziś rozpocznie się 3-dniowy szczyt NATO w Waszyngtonie. Do głównych tematów dyskusji będzie należeć wsparcie dla Ukrainy oraz wydatki na obronność krajów NATO.

Wiadomości krajowe

NBP: Projekcja nie pozwala na obniżki, a obecne stopy doprowadzą inflację do celu dopiero w 2026 – M. Kightley.

 • Inflacja będzie przejściowo rosła, dlatego lepiej zachowywać się ostrożniej i utrzymywać stopy procentowe na obecnym poziomie, co jak pokazuje projekcja inflacji, doprowadzi inflację do celu w 2026 – powiedziała wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) M. Kightley. W jej ocenie najnowsza projekcja nie pozawala na obniżki stóp procentowych, a wysoki wzrost wynagrodzeń oznacza konieczność obserwacji wpływu tego czynnika na oczekiwania inflacyjne.

RPP: Warunki do cięcia stóp w 2poł25; łącznie być może 75pb lub więcej – H. Wnorowski.

 • Obniżki stóp procentowych będzie można rozważać, gdy inflacja przestanie rosnąć i minie szczyt, co wg projekcji NBP nastąpi w 2poł25 – uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) H. Wnorowski. Zdaniem Wnorowskiego rynkowe wyceny łącznej skali cięcia stóp w 2025 o 75pb być może się zrealizują, chociaż można sobie wyobrazić przesłanki za większymi obniżkami. Wnorowski stwierdził, że interpretacja wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego, że stopy procentowe nie będą obniżane do końca 2026 jest „nieporozumieniem”. Dla decyzji o obniżce stóp istotna jest pewność lub przynajmniej bardzo wysokie prawdopodobieństwo trwałości utrzymania się inflacji w celu.

RPP: Dyskusja o niewielkiej korekcie stóp w 1-2kw25 – L. Kotecki.

 • Dyskusja o jakiejś niewielkiej korekcie stóp procentowych mogłaby się pojawić w 1kw25 lub 2kw25, zwłaszcza jeżeli listopadowa i marcowa projekcja potwierdzą trwały spadek inflacji do celu w 2026 – powiedział L. Kotecki z RPP.

GUS: W 1kw24 deficyt sektora general government wyniósł PLN2,5mld.

 • Ze wstępnych szacunków GUS deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 1kw24 wyniósł PLN2,5mld, wobec PLN7,3mld w 1kw23. W ujęciu płynnego roku deficyt wyniósł 4,9%PKBm, wobec 5,1% PKB na koniec 2023.

GUS: Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce spadła poniżej 1mln osób.

 • Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na koniec stycznia spadła poniżej 1mln osób i wyniosła 999,8tys. osób – poinformował GUS. Na koniec 2023 pracę w Polsce wykonywało 1015,1tys. cudzoziemców. Na koniec stycznia najliczniejszą grupą cudzoziemców byli obywatele Ukrainy (686,7tys. osób).

MF: Jutro przetarg zamiany obligacji.

 • Na środowej aukcji zamiany Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje do sprzedaży 5 serii obligacji w zamian za papiery zapadające w 2poł24 i 1poł25.

Większy apetyt BGK na dług.

 • Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) nie przekroczy PLN12,8mld – poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jednocześnie BGK zwiększył limit roczny obligacji emitowanych na rzecz Funudszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 do PLN49,3mld z PLN39,5mld planowanych wcześniej.

Komentarz rynkowy

Stabilny €/US$ nie przeszkodził w dalszym umocnieniu złotego.

 • Początek tygodnia nie przyniósł większych zmian €/US$. Nie przeszkodziło to jednak w dalszym umocnieniu złotego, najprawdopodobniej nadal wspieranego gasnącymi oczekiwaniami na stosunkowo szybkie zmiany stóp przez RPP. Kurs €/PLN dotarł wczoraj poniżej 4,27. To poziomy z początku wyprzedaży walut EM w czerwcu. Do tegorocznych dołków kurs jeszcze nie dotarł, ale nie jest już daleko.
 • O ile poniedziałek nie przyniósł większych zmian na Treasuries, to np. Bundy zyskały kolejne 3pb. Rynek prawdopodobnie obawia się o koniunkturę w Europie i ewentualne bardziej zdecydowane obniżki stóp EBC. Krajowe 10latki były notowane około 3pb mocniej, na krótkim końcu bez dużych zmian.

Stopniowe osłabienie dolara i umocnienie złotego w lipcu.

 • Do czwartku nie spodziewamy się większych zmian €/US$ z uwagi na brak ważniejszych danych z głównych gospodarek. W czwartek poznamy dane inflacyjne z USA, kluczowe z punktu widzenia najbliższych decyzji FOMC. Spodziewamy się wyników w granicach 0,1-0,2% m/m, a więc zadowalająco z punktu widzenia FOMC, czyli wspierającymi obniżkę we wrześniu. Rozpoczynające się wakacje to także okazja do odbudowy pozycji carry trade, masowo domykanych w pierwszej połowie czerwca, co na ogół oznacza słabszego dolara. Techniczny poziom docelowy to okolice 1,09.
 • Oczekujemy, ze para €/PLN w ciągu tygodnia dotrze do okolic 4,25 lub nieco poniżej. Złotego wspiera dość wysoki poziom €/US$, czy niespodziewane zaostrzenie retoryki NBP gaszące oczekiwania na jakiekolwiek obniżki stóp w tym roku, a nawet w 2025. Nadal też uważamy, ze w wakacje kurs pogłębi tegoroczne dołki, zbliżając się do około 4,22. Liczymy na odbudowę pozycji na carry trade, które po dużych stratach w LatAm powinny być teraz otwierane m.in. w Polsce. Ryzykiem pozostają głównie obawy geopolityczne, związane z wyborami prezydenckimi w USA, co sugeruje ryzyko osłabienia PLN w 4kw24.

Dalsze spłaszczenie krzywej SPW.

 • Oczekujemy, że w tym tygodniu spadki na bazowych rynkach długu wyhamują. W najbliższych dniach poznamy dość mało nowych danych z głównych gospodarek, a te które zostaną opublikowane (szczególnie inflacja CPI z USA) nie powinny zaskoczyć.
 • W wakacje liczymy na dalsze spłaszczenie krzywej SPW. RPP skutecznie gasi oczekiwania na szybkie obniżki stóp w kraju, chociaż ostatnie dane z kraju były pewnym rozczarowaniem, a koniunktura w Niemczech słaba. Nadal jest więc pole do wzrostu rentowności na krótkim końcu.
 • Liczymy też na napływ inwestorów zagranicznych na długie SPW. Po dużych stratach w LatAm inwestorzy zagraniczni mogą decydować się na zakupy w naszym regionie, przynajmniej jako dywersyfikację dla innych pozycji na rynkach wschodzących.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).