Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Powell z Fed widzi postęp w ostatnich danych o inflacji. BGK podnosi limity emisji obligacji gwarantowanych przez skarb państwa na 2024.

Wiadomości zagraniczne

USA: Według J. Powella Fed potrzebuje pewności co do trwałości dezinflacji.

 • Przekaz Prezesa Fed J. Powella podczas wczorajszego wystąpienia przed komisją Senatu USA był zbieżny z jego wypowiedziami w ostatnich tygodniach. Powell powtórzył, że:
  • potrzeba więcej odczytów inflacji, które wzmocniłyby przekonanie Fed, że inflacja zmierza do celu 2% (najbliższy, najprawdopodobniej korzystny, odczyt CPI za czerwiec poznamy jutro),
  • nie jest właściwe obniżenie stóp procentowych, dopóki Fed nie uzyska tej pewności – dane za 1kw24 jej nie dawały, ostatnie odczyty są lepsze. Zbyt wczesne obniżenie stóp procentowych mogłoby doprowadzić do nawrotu inflacji, a zbyt późne grozi nadmiernym osłabieniem aktywności gospodarczej i zatrudnienia. Dlatego FOMC postępuje ostrożnie i podejmuje decyzje w oparciu o dane,
  • rynek pracy powrócił do stanu sprzed pandemii, jest silny, ale nie przegrzany, solidny wzrost zatrudnienia w 1poł24 wynikał ze wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku 25-54 lata oraz silnego tempa imigracji. Gospodarka USA rozwija się w solidnym tempie, na bazie nieco słabiej rosnących wydatków konsumpcyjnych i wzrostu inwestycji, w tym mieszkaniowych, w tym roku,
  • inflacja mierzona deflatorem konsumpcji prywatnej PCE (2,6%r/r w maju) przewyższa cel inflacyjny 2%, podobnie w przypadku inflacji bazowej (również 2,6%r/r w maju), ale ostatnie odczyty pokazały stopniowy postęp. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają dobrze zakotwiczone.
 • Najbliższe posiedzenie FOMC odbędzie się 30-31 lipca. Według instrumentów rynkowych, prawdopodobieństwo obniżki o 25pb jest małe (poniżej 5%), ale w przypadku posiedzenia w połowie września wynosi ponad 70%. Do końca roku wyceniane są dwie obniżki, łącznie o 50pb.

USA: Lekka poprawa nastrojów małych firm w czerwcu.

 • Indeks optymizmu małych firm (NFIB) poprawił się w czerwcu do 91,5pkt. z 90,5pkt. miesiąc wcześniej, powyżej konsensusu 90,2pkt. Był to trzeci miesiąc poprawy z rzędu.
 • Niemniej jednak indeks utrzymuje się w trendzie spadkowym od połowy 2018, w szczycie wynosił prawie 109pkt, punkt odniesienia indeksu wynosi 100 dla roku 1986. Obecne wartości są jednak wyraźnie lepsze niż w czasach globalnego kryzysu finansowego (dno 81,6pkt. w marcu 2009).

Chiny: Wolna inflacja CPI i deflacja PPI.

 • Ceny konsumpcyjne w Chinach wzrosły o 0,2%r/r w czerwcu, po 0,3% w maju oraz poniżej konsensusu 0,4%. Powolny wzrost cen wg CPI w okolicach lub poniżej 0,5%r/r utrzymuje się od ponad roku. W ostatnich miesiącach spadki cen notowane są w takich kategoriach jak żywność, alkohol, tytoń, transport i komunikacja czy inne dobra konsumenckie. Z drugiej strony silnie rosną ceny usług – w czerwcu o 4%r/r.
 • Natomiast ceny producenta PPI spadły o 0,8%r/r, zgodnie z oczekiwaniami, po spadku o 1,4% w maju.
 • Dane z Chin dobrze rokują dla postępów w ograniczaniu inflacji na rynkach bazowych.

Dziś kolejne występienie J. Powella z Fed.

 • Dziś Prezes Fed J. Powell wystąpi przed przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA. Zaplanowane są także inne wystąpienia przedstawicieli Fed (Bowman, Goolsbee) i EBC (Nagel). Jeśli chodzi o dane, to zostaną opublikowane dane o zapasach hurtowników w USA w maju.

Wiadomości krajowe

Eurostat: Polska z jednym z najwyższych wzrostów cen mieszkań w 1kw24 w UE.

 • W 1kw24 wzrost cen zakupu mieszkań wyniósł 10,9%r/r (2,8%kw/kw) i należał do najwyższych w Unii Europejskiej (UE) – poinformował europejski urząd statystyczny Eurostat. Wyższe niż w Polsce wzrosty wskaźnika cen mieszkań zajmowanych przez właścicieli (OOHPI) odnotowano tylko w Bułgarii (17,6%r/r) i Rumunii (12,9%r/r).
 • Wskaźnik OOHPI mierzy zmiany cen płaconych przez gospodarstwa domowe za nabycie mieszkań nowych oraz zmiany innych kosztów związanych z posiadaniem i przenoszeniem własności mieszkań.

Eurostat: Na koniec maja w Polsce status ochrony czasowej posiadało 953tys. Ukraińców.

 • Według stanu na koniec maja 4,3mln obywateli Ukrainy miało status ochrony czasowej w UE, z czego w Polsce przebywało 953tys. osób. Największa liczba Ukraińców objętych tym statusem przebywa obecnie w Niemczech (1332tys. osób tj. 31.3% ogółu UE). W porównaniu do kwietnia największy przyrost odnotowano w Niemczech (14,3tys.), a Polska była jednym z trzech krajów UE, gdzie odnotowano spadek liczby beneficjentów (o 0,7tys. osób).

BGK sygnalizuje większe potrzeby finansowe Funduszu Pomocy.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zwiększył limit emisji obligacji na rzecz Funduszu Pomocy w 2024 o PLN3,5mld do PLN11,0mld. Fundusz Pomocy finansuje wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Wcześniej ogłoszono m.in. wzrost limitów emisji dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Komentarz rynkowy

Małe zmiany na €/US$, złoty nadal zyskuje.

 • Wtorek przyniósł niewielki spadek €/US$ do 1,0810 z 1,0820. Mimo to para €/PLN kontynuowała spadek, zbliżając się wczoraj do 4,2550. Do tegorocznych dołków już niedaleko. Wynika to prawdopodobnie z zaskakującego zaostrzenia retoryki RPP w ubiegłym tygodniu.
 • Na bazowych rynkach długu wtorek przyniósł niewielkie zmiany, na krzywej amerykańskiej i niemieckiej rentowności wzrosły 2-3pb, na SPW rentowności były stabilne.

Kurs €/PLN może wkrótce pogłębić tegoroczne dołki.

 • Dziś również nie spodziewamy się większych zmian €/US$ z uwagi na brak ważniejszych danych z głównych gospodarek. Jutro jednak poznamy dane o CPI z USA. Spodziewamy się odczytu w granicach 0,1-0,2% m/m zarówno dla inflacji ogółem i bazowej. To zadowalający wynik z punktu widzenia Fed, podnoszący szanse na obniżkę we wrześniu. Wakacje to także okazja do odbudowy pozycji carry trade, masowo domykanych w pierwszej połowie czerwca, co na ogół oznacza słabszego dolara. Techniczny poziom docelowy to okolice 1,09 i tam oczekujemy kursu przed wrześniem.
 • Kurs €/PLN w ostatnich dniach spada bez względu na sytuację na €/US$. Sugeruje to duże szanse, ze dotrze poniżej 4,25 w ciągu tygodnia-dwóch. Nadal też uważamy, ze do końca wakacji pogłębi tegoroczne dołki, zbliżając się do około 4,22. Złotego wspiera dość wysoki poziom €/US$, czy niespodziewane zaostrzenie retoryki RPP, gaszące oczekiwania na jakiekolwiek obniżki stóp w tym roku, a nawet w 2025. Liczymy także na odbudowę pozycji na carry trade, które po dużych stratach w LatAm powinny być teraz otwierane m.in. w Polsce. Ryzykiem pozostają głównie obawy geopolityczne, związane z wyborami prezydenckimi w USA, co sugeruje ryzyko osłabienia PLN w 4kw24.

Dalsze spłaszczenie krzywej SPW.

 • Oczekujemy, że do końca tygodnia niemieckie i amerykańskie obligacje utrzymają się w trendzie bocznym. W najbliższych dniach poznamy dość mało nowych danych z głównych gospodarek, a te które zostaną opublikowane (szczególnie inflacja CPI z USA) nie powinny zaskoczyć.
 • W wakacje liczymy na dalsze spłaszczenie krzywej SPW. Zaostrzenie retoryki RPP skutecznie gasi oczekiwania na szybkie obniżki stóp w kraju, mimo serii rozczarowań danymi makro i koniunktura w Niemczech. Nadal jest więc pole do wzrostu rentowności na krótkim końcu.
 • Liczymy też na napływ inwestorów zagranicznych na długie SPW. Po dużych stratach w LatAm inwestorzy zagraniczni mogą decydować się na zakupy w naszym regionie, przynajmniej jako dywersyfikację dla innych pozycji na rynkach wschodzących.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).