Serwis Ekonomiczny ING

Dziennik |

Dziennik ING: Symptomy ożywienia w amerykańskim i chińskim przemyśle. Inflacja w Polsce poniżej celu NBP, ale RPP pozostawi stopy bez zmian.

Wiadomości zagraniczne

Tydzień z danymi z amerykańskiego rynku pracy oraz inflacja w strefie euro.

 • Najważniejsze publikacje z rynków bazowych w tym tygodniu to dane z amerykańskiego rynku pracy (non-farm payrolls) oraz wstępny szacunek marcowej inflacji HICP w strefie euro. Oczekujemy, że wzrost zatrudnienia poza rolnictwem będzie zbliżony do 200tys. (konsensus: 215tys.), wobec wzrostu o 275tys. w lutym. Wzrost zatrudnienia prawdopodobnie koncentrował się w takich sektorach jak administracja lokalna, hotelarstwo i wypoczynek, prywatna edukacja oraz usługi zdrowotne. Wspomniane branże odpowiadały za 80% wzrostu liczby miejsc pracy w ostatnich 14 miesiącach. Przy umiarkowanym tempie wzrostu zatrudnienia, stopa bezrobocia prawdopodobnie pozostała na poziomie 3,9% (konsensus na tym samym poziomie). Spodziewamy się, że spowoduje to utrzymanie prawdopodobieństwa cięcia stóp Fed w czerwcu w okolicach 80%.
 • Szacujemy, że inflacja HICP w strefie euro obniżyła się w marcu do 2,5% z 2,6% w lutym, a inflacja bazowa do odpowiednio 3,0% z 3,1%, jednak utrzymała wysokie tempo m/m m.in. z uwagi na efekt Świąt Wielkanocnych. Co więcej, tempo wzrostu cen usług także pozostało wysokie. Na kwietniowym posiedzeniu Rada Prezesów pozostawi stopy procentowe bez zmian, a pierwsze cięcie nastąpi prawdopodobnie w czerwcu.

Poprawa kondycji amerykańskiego przemysłu w marcu.

 • Wskaźnik aktywności w przemyśle USA (ISM) wzrósł w marcu do 50,3pkt. z 47,8pkt. w lutym (konsensus: 48,5pkt.). Marzec przyniósł wzrost nowych zamówień oraz poziomu produkcji. Wolniej spadało zatrudnienie, a poziom zaległości produkcyjnych nie zmienił się istotnie. Przyspieszył z kolei wzrost cen.
 • Z kolei wskaźnik PMI dla przemysłu obniżył się w marcu do 51,9pkt. z 52,2pkt. w lutym (wstępnie szacowano 52,5pkt), ale pozostaje na poziomach wskazujących na wzrost aktywności (powyżej 50pkt.).
 • Indeks ISM wskazał na wzrost aktywności amerykańskiego przemysłu po raz pierwszy od września 2022, ale odbudowa popytu w sektorze przemysłowym jest we wczesnej fazie odbudowy koniunktury.

W Chinach także ożywienie w przemyśle.

 • Wskaźnik PMI w Chinach w przemyśle wzrósł wg Caixin w marcu do 51,1pkt. z 50,9pkt. w lutym (oczekiwano 51,0pkt.). To najwyższy wynik od lutego 2023. Respondenci wskazywali na wzrost nowych zamówień krajowych i zagranicznych, w odpowiedzi na co doszło do wzrostu bieżącej produkcji. Firmy raportowały jednak, że ich średnie koszty produkcji spadły po raz pierwszy od połowy ubiegłego roku. W odpowiedzi chińscy producenci obniżyli ceny sprzedaży trzeci miesiąc z rzędu i  w najbardziej wyraźnym tempie od ośmiu miesięcy. Dane wskazują więc, że globalny trend dezinflacyjny w przemyśle utrzymuje się.

Seria wystąpień z Fed, ale raczej bez nowych informacji.

 • W tym tygodniu odbędzie się również seria wystąpień członków FOMC. Dziś po południu wypowiedzą się Mester, Williams oraz Daly, jutro sam przewodniczący FOMC Powell, a na koniec tygodnia Barkin. Uważamy, że retoryka będzie nadal wskazywać na konieczność ostrożnego podejścia do luzowania polityki Fed. Obniżka stóp w USA w czerwcu, choć prawdopodobna nadal nie jest pewna i dość prawdopodobne, że w tym roku FOMC obniży stopy tylko dwa razy.

Stopy w Rumunii bez zmian.

 • W czwartek odbędzie się posiedzenie banku centralnego w Rumunii. Oczekujemy, że utrzyma on stopy na niezmienionym poziomie (główna na 7%). Mogą pojawić się wskazówki dotyczące pierwszej obniżki stóp na majowym posiedzeniu, ale mocniejszy forward guidance pojawi się prawdopodobnie dopiero po danych o inflacji CPI w połowie miesiąca. Podtrzymujemy naszą prognozę obniżki stóp o 25pb w maju i  o 100pb do końca roku, z niewielkim ryzykiem w górę. Mimo dużego spadku inflacji rumuński bank centralny pozostaje ostrożny z uwagi na ciągłe osłabienie tamtejszej waluty.

Wiadomości krajowe

NBP pozostawi w czwartek stopy NBP bez zmian. W piątek konferencja prezesa A. Glapińskiego.

 • Powszechnie oczekuje się, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi w czwartek stopy procentowe bez zmian. Wprawdzie inflacja CPI w marcu znalazła się wyraźnie poniżej celu NBP (2,5%, +/- 1pkt. proc.), jednak nie jest to spadek trwały, a kolejne miesiące przyniosą wzrost rocznego wskaźnika inflacji, do czego przyczyni się m.in. normalizacja cen energii w 2poł24. Jednocześnie inflacja bazowa pozostaje podwyższona, a jej momentum jest dość wysokie.
 • W związku z niepewnością co do skali wzrostu inflacji w średniej perspektywie, Rada podtrzyma ostrożne nastawienie i może utrzymać stopy NBP na obecnym poziomie do końca tego roku. Spodziewamy się, że znaczącą część piątkowej konferencji prezesa NBP A. Glapińskiego może zająć kwestia złożonego w marcu w parlamencie wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa banku centralnego. W kwestii polityki pieniężnej prezes Glapiński będzie zapewne wciąż podkreślał ryzyka w górę dla inflacji w średnim terminie, uzasadniając tym utrzymywanie stóp procentowych na relatywnie wysokim poziomie.

Inflacja CPI w marcu poniżej celu NBP, ale nie jest to trwały spadek.

 • Według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI obniżyła się w marcu do 1,9%r/r z 2,8%r/r w lutym. Według wstępnych danych GUS ceny żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły się o 0,2%m/m, ceny nośników energii spadły o 0,4%m/m, a ceny paliw nie zmieniły się istotnie (0,1%m/m). Spadkom cen żywności sprzyja tocząca się wojna cenowa między głównymi sieciami detalicznymi. Spodziewamy się, że będzie to najniższy odczyt inflacji w tym roku, a  w kolejnych miesiącach zacznie ona rosną. Po szczegóły odsyłamy do pełnego komentarza.

NBP: Deweloperzy oczekują utrzymania popytu na mieszkania i wzrostu cen.

 • Deweloperzy spodziewają się, że ceny mieszkań wzrosną w 2024 o 11%, a 62% badanych firm oczekuje w tym roku zbliżonego wzrostu sprzedaży mieszkań jak w roku ubiegłym – wynika z kwartalnego raportu Narodowego Banku Polskiego NBP na temat sytuacji na rynku mieszkaniowym. Ankietowani przez NBP deweloperzy deklarują zwiększenie oferty sprzedaży mieszkań w 2024 o 71%, a  w 2025 o 42%, wobec 2023. Głównym ryzykiem dla działalności deweloperskiej są wg ankietowanych firm długie procedury administracyjne, koszty realizacji projektów oraz wzrost problemów nabywców z uzyskaniem finansowania.

BGK emituje euroobligacje.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wyceny 10-letnich euroobligacji w € w formacie private placement o wartości nominalnej €100mln na rzecz Funduszu Pomocy. Kupon i rentowność roczna obligacji wynosi 3,95%.
 • Z listu emisyjnego wynika, że łączna wartość emisji BGK na rzecz Funduszu Pomocy w 2024 nie przekroczy PLN4,5mld.
 • Głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce.
 • W 2kw24 BGK planuje przeprowadzenie trzech emisji obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dniach 5 kwietnia, 10 maja i 6 czerwca.

MF: Wysoka poduszka płynnościowa budżetu w marcu.

 • Na koniec marca na rachunkach budżetowych znajdowało się ok. PLN170mld, a stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu na 2024 wyniósł ok. 56% – poinformował wiceminister finansów J. Drop.
 • W lutym udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o PLN1,3mld do PLN133,4mld – poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).
 • W kwietniu MF planuje 2 przetargi obligacji (10 i 23 kwietnia) z łączną podażą PLN11-19mld. Na 17 kwietnia zaplanowano przetarg zamiany. MF nie planuje sprzedaży obligacji skarbowych. W całym 2kw24 planowanych jest 6 przetargów z podażą PLN40-55mld i 3 aukcje zamiany.

Na koniec 2023 dług sektora general government wyniósł 49,8% PKB.

 • Według stanu na koniec 2023 państwowy dług publiczny wniósł PLN1,328bln (39,1% PKB), a dług sektora general government PLN1,691bln (49,8% PKB). W 4kw23 obie miary długu wzrosły o odpowiednio PLN52,8mld i PLN66,8mld. Spośród funduszy pozabudżetowych największe zadłużenie notuje Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (PLN170mld).

Komentarz rynkowy

Wyraźne umocnienie dolara, €/PLN poniżej 4,30 mimo to.

 • Przed świętami i zaraz po nich obserwowaliśmy dość wyraźny spadek €/US$. Ze szczytów w okolicach 1,0950 para pod koniec marca cofnęła się do 1,0750. Wsparciem dla dolara były szczególnie komentarze z EBC sugerujące, że cykl obniżek w Europie rozpocznie się w czerwcu, podczas gdy inwestorzy nie są pewni czy tak samo będzie w USA. Nie przeszkodziło to jednak w ponownym umocnieniu złotego. Antyobniżkowa retoryka RPP i perspektywa dużych napływów z UE w kwietniu pozwoliły na powrót €/PLN poniżej 4,30.
 • Na przełomie tygodnia obserwowaliśmy znaczące wzrosty rentowności w USA, wywołane bardzo dobrym wynikiem przemysłowego ISM z tej gospodarki w poniedziałek. W Europie takich pozytywnych zaskoczeń nie było, podobnie jak w większości handlu wczoraj. np. Bund zakończył ubiegły tydzień około 10pb mocniej. Na SPW ubiegły tydzień nie przyniósł większych zmian. Obligacje rozpoczęły go od osłabienia, ale przed świętami wróciły bliżej poziomów z poniedziałku.

Odbicie €/US$, dalszy spadek €/PLN.

 • Wraz z powrotem normalnego poświątecznego handlu liczymy na odbicie €/US$. Techniczne wskaźniki sugerują, że korekta na parze powinna być bliska końca i są to raczej poziomy do zajmowania pozycji na wzrost notowań €/US$. Liczymy też raczej na rozczarowanie amerykańskimi danymi w tym tygodniu, szczególnie payrolls. Uważamy, że w 2kw24 presja na wzrost €/US$ powróci, choć raczej nie dalej jak do 1,10. Preferowana przez Fed miara inflacji bazowej jest bardzo bliska bazowej HICP, a stopy w USA o 100pb wyższe niż w strefie euro. Dlatego rynek powinien nadal zakładać, że cykl obniżek stóp w USA będzie mocniejszy niż EBC, a to historycznie prawie zawsze kończyło się wzrostem €/US$.
 • Złoty bardzo dobrze zniósł zarówno spadek €/US$ jak i długi weekend w kraju. Wraz z powrotem normalnego handlu po świętach, €/PLN powinien ruszyć w stronę dołków w okolicach 4,28. Rynek liczy na spore napływy środków z UE w tym miesiącu i to, że przynajmniej częściowo będą wymienione poza NBP.
 • W 2kw24 oczekujemy spadku €/PLN do około 4,20. Fundamenty stojące za złotym pozostają mocne. Polska utrzymuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, a wkrótce napłynie pierwsza duża transza środków z KPO. Rynek wciąż liczy na obniżkę stóp NBP w 2024 i być może będzie musiał zrewidować swoje oczekiwania w najbliższych miesiącach z uwagi na stopniowe zdejmowanie tarcz antyinflacyjnych. Ryzykiem dla złotego w 2poł24 pozostaje wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, co może negatywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka dla regionu CEE.

Zawężenie krajowych ASW.

 • Europejskie rynki długu prawdopodobnie zaczną tydzień słabiej, po wczorajszym ruchu na Treasuries. W dalszej części tygodnia spodziewamy się umiarkowanych spadków rentowności, szczególnie w Europie. Ostatnie komentarze z EBC wskazują, że Bank rozpocznie cykl obniżek od czerwca. Liczymy też na umiarkowane rozczarowania publikowanymi w tym tygodniu danymi, m.in. payrolls. Rynek nie jest jednak pewny, czy FOMC w czerwcu obniży stopy. Dlatego na razie amerykańska krzywa może być mniej podatna na spadki rentowności.
 • W kraju oczekujemy dalszego zawężenia asset swapów. Perspektywa napływów funduszy z UE powinna zachęcać inwestorów z kraju do zakupu papierów. Także sytuacja na rynkach bazowych będzie raczej wspierająca. Na krótkim końcu prawdopodobnie bez zmian. Rynek zignorował m.in. ubiegłotygodniowe dane o inflacji i nie zapowiada się, aby szybko zmienił swoje postrzeganie kolejnych posunięć RPP.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie w celach informacyjnych, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani dostępnych środków pieniężnych odbiorcy. Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte w treści publikacji były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. ING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe w wyniku korzystania z tej publikacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszystkie opinie, prognozy i oszacowania należą do autora (autorów) oraz są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia.

Rozpowszechnianie tej publikacji może być ograniczone przez prawo lub regulacje w różnych jurysdykcjach.

Publikacja oraz zawarte w niej informacje objęte są prawami autorskimi. Nie może być ona kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana przez jakąkolwiek osobę, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej uprzedniej zgody ING Banku Śląskiego S.A. Nie dotyczy to przypadków posługiwania się publikacją z powołaniem na jej źródła.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadzór nad działalnością ING Banku Śląskiego S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa).